Kód CZ

Krňovice

(Krniowitz)

Část: Podorlický skanzen

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)

1781

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krňovice) 02.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Krňovice (6).jpg

 

Ledárna Zdroj C)

U kostela

Jiná výrobní stavba - lednice (sklad ledu) (Krňovice).JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Hradec Králové s.o.Hradec Králové

1961 Okres Hradec Králové

Část Třebechovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

131

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (30.7.2016)

D) krnovice.cz (30.7.2016)

 

 

 

Podorlický skanzen

Zvonička Zdroj D)

z Orlických hor, kopie postavena 2002

Krňovice-skanzen2011b.jpg

 

Výklenková kaplička sv.Salvátora Zdroj D)

Z křížové cesty u  Humburku u N.Bydžova, 2008

Krňovice-skanzen-kaplička2013.jpg 

 

Mlýn Zdroj D)

z Bělče nad Orlicí, zbytky rozebrány 2003, obnovován postupně 2009-2011 jako úplná kopie, později vybavení, rybník…

Mlýn Běleč cca 1920 http://www.krnovice.cz/files/thumbs/stavby/s152.1350290760.jpg

Bělečský-mlýn2013c.jpg

 

Škola Zdroj D)

ze Všestar Stavba pochází cca z roku 1750. Je to klasická komorová chalupa, která podle dochovaných kronikářských pramenů   sloužila v letech 1767-1770 jako provizorní škola  do doby, než se v obci postavila první skutečná škola. Transfer 2006-10

http://foto.turistika.cz/foto/14427/46857/full_a1e12b_P1080179.JPG

 

Hostinec Na špici Zdroj D)

z Hradce Králové, kopie 2006-8 jako ekocentrum ČSOP

http://www.krnovice.cz/files/csop_-_ec/ec_-_titul.jpg

 

Polabský statek Zdroj D)

Volná kopie stavby patrového pavlačového polabského statku postavena 2003. Stavba slouží jako zázemí pro pracovníky skanzenu a jako byt správce. Dispozičně je navržen dle potřeb správy skanzenu. Rovněž slouží jako ukázková stavba současných roubených staveb realizovaných Dřevozpracujícím družstvem, tzv. Šrámkův statek v Pileticích v původním provedení - po vichřici na poč. 20. stol dostal současnou nízkou valbovou střechu, se stal volnou předlohou této stavby).

Krňovice-skanzen2011a.jpg

 

Východočeský statek Zdroj D)

dvorcový uzavřený statek, částečně roubený a částečně zděný. Jeho předlohou není konkrétní stavba, ale objekt, který byl postaven na Českoslovanské výstavě v roce 1895 a byl nazván "Východočeský statek".

Východočeský statek

 

Kočárovna Zdroj D)

2005-6 jako původně součást hostince Na špici

Kočárovna

 

Kovárna Zdroj D)

Z Královéhradecka volná kopie, 2009-10

http://foto.turistika.cz/foto/14427/46857/full_5cadf1_P1080164.JPG

 

Špýchar Zdroj D)

ze Semechnic u Opočnatransfer 2003-4

Špýchar Semechnice Krňovice-skanzen2011w.jpg

 

Špýchar Zdroj D)

z Prasku u Nového Bydžova, transfer 2007

Krňovice-skanzen2011x.jpg

 

Sušárna ovoce Zdroj D)

ze Semechnic u Opočna, transfer 2007

Sušárna ovoce - Semechnice http://squirrel.cz/images/vylet/skanzen_krnovice/Susarna1.jpg

 

Stodola Zdroj D)

z Ledců, rozebrána 2002, Rekonstrukce (tj. stavba zhotovená na základě zaměření původní stavby, původní technologií, z nového materiálu - polštářů) stávající stavby. Předloha  zatím stojí v obci Ledce (nedaleko Třebechovic p. Orebem). Stavba není součástí expozice a slouží jako depozitář exponátů před jejich restaurováním. 2010

Stodola Ledce

 

Stodola Zdroj D)

z Klášterce n.O., obnovena 2004 jako restaurátorská dílna a zázemí skanzenu

http://www.krnovice.cz/files/skanzen_-_stavby/klasterec.jpg

 

Stodola Zdroj D)

z Orlických hor

http://squirrel.cz/images/vylet/skanzen_krnovice/Stodola1.jpg

 

 

První záměry vzniku skanzenu, který by mapoval architekturu regionu Královéhradecka a podhůří Orlických hor, pocházejí z roku 1998. Areál měl původně vzniknout v nedaleké obci Bělečko. Díky stále více negativnímu postoji tehdejšího obecního úřadu (zejména starosty) v Býšti a nakonec i Krajského úřadu v Pardubicích však bylo nutné záměry přehodnotit (i když již byly vykoupeny pozemky pro výstavbu a hotová architektonická studie). Vše začalo znovu hledáním vhodného místa. To bylo nalezeno v obci Krňovice. Záměr zde byl přijat jak původními majiteli pozemků, tak Městským úřadem v Třebechovicích pod Orebem.

Až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení pro první etapu (vstupní část skanzenu) a započaly práce na vlastní realizaci staveb. Slavnostní veřejné zahájení prací se uskutečnilo 4. 5. 2002 při postavením dřevěné zvoničky.

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.7.2016

Přechozí editace: 9.3.2013