Kód CZ

Humpolec

Osada: Brunka

Připojené: Hněvkovice, Kletečná, Krasoňov, Lhotka, Petrovice, Plačkov, Rozkoš, Světlice, Světlický Dvůr, Vilémov

Kostel sv.Mikuláše

Gotický, 3.čtvrtina 13.stol., přestavěn J.B.Santinim 1721-2 v barokní gotice, 1895 neogoticky

 

Kostel sv.Jana Nepomuckého

Hřbitovní, neogotický 1869

 

Fara

1732, barokní obdélná patrová

 

Evangelický kostel

Neorománský, 1861-2

 

Hřbitov

Řada empírových náhrobků

 

Toleranční modlitebna

U kostela, pozdně barokní, 1785-8

 

Synagoga

Po válce pro církev československou husitskou, 1762, pozdně barokví, přestavěna 1877.

 

Židovský hřbitov

1710

 

Pamětní deska J.Dygryna

Na budově OÚ, Vocelka, 1945

 

Pamětní deska K.H.Borovského

J.Šejnosta, 1935, na spořitelně

 

Smírčí kámen

S křížem, 1510, pod evangelickým kostelem

 

Pomník padlým

1926, R.Kabeš

 

Pamětní deska J.Honzla

Na hostinci Kuchařov, , M.Knobloch zakladatel KSČ.

 

[Hrad Humpolec]

Pův.komenda něm. Rytířů ve městě

 

Hrad Orlík

Založen na lesnatém kopci 1.pol.14.stol. ve zříceninách

 

Škola

Dnes muzeum, dvoupatrová, 19.stol.

 

Budova Obecního úřadu

Secesní 1912-14, dvoupatrová se segmentovým štítem. V budově zazděný portál z hradu Orlík z r.1548

 

Měšťanský dům

Výstavní síň na záp.straně náměstí, klasicistní, 1.pol.19.stol.

 

Měšťanský dům č.p.253

Dolní náměstí, Herigův, empírový, kol.1820

 

Spořitelna

Čp.252, 1929, Č.Musil

 

Myslivna

U silnice na Krasoňov, s reliéfy sv.Huberta a orlů, B.Dvořák., 1921

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Pelhřimov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Středisko panství německých rytířů kteří jej 1233 již jako městečko prodali želivskému klášteru. 1939 a 1941 úpravy města Jos.Gočár

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

5542 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Brunka

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.10.2013