Kód CZ

Sedlice

Kaplička

Neogotická, 2.pol.19.stol. santiniovská barokní gotika

 

Smírčí kámen

S reliéfem kříže 1571

 

Smírčí kámen

S reliéfem kříže 1774

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Pelhřimov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 351

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.10.2013