Kód CZ

Maroltov

(Marletzgrün)

Kaplička

Na návsi

 
Železný kříž

U kapličky, v hrubě osekaném balvanu 1793, s novějším obrázkem

 

Železný kříž

U silnice do Krásného Lesa, v hrubě osekaném balvanu

 

Železný kříž

U polní cesty, východně od vsi, 1801

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jáchymov, s.o.Jáchymov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

Část města Ostrov

 

Historie obce

 Založen kol.1533, 1547 připadl české koruně,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 112 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2012