Kód CZ

Klášterecká Jeseň

(Geseln)

Železný kříž

1872, na návsi

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

Část Klášterce nad Ohří

 

Historie obce

  První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1381

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

243 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.3.2021