Kód CZ

Mikulovice

(Niklasdorf)

Kostel sv.Mikuláše

Přestavěn 1668-70, věž 1671

 

Fara

 

Sloup Nejsv.Trojice

Se sochami sv.Jana, sv.Antonína Paduánského 1706

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1726

 

Socha sv.Antonína Paduánského

1706

 

Socha P.Marie

Na sloup za vsí 1692

 

Socha Krista

Na sloupu 1718

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

425 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013