Kód CZ

[Prahly]

(Pröhl)

Osady: Přezetice, Vrchnice

Socha sv.Antonína

18.stol.

 

Zastavení

Na sloupu 1536

 

Smírčí kříž

Asi 14.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Kadaně

 

Historie obce

 Na místě obce část elektrárny Tušimice

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

327 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Přezetice

(Presteritz)

 

 

 

Kód CZ

Vrchnice

(Wirgnitz)

 

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013