Kód CZ

Prunéřov

(Brunnersdorf)

[Kostel sv.Petra a Pavla]

Zbořen 1962-6

 

Fara

1763-6

 

[Sloup P.Marie]

s rokokovými sochami sv. Josefa, sv. Jáchyma, sv. Anny a sv. Aloise.

 

 

[Socha sv.Floriána]

Na mostě, 1769 od K. J. Waitzmanna

 

[Socha sv.Jana Nepomuckého]

Na mostě, 1769 od K. J. Waitzmanna

 

[Zámek]

Dalším držitelem panství se stal průmyslník Franz Preidl, který nákladně přestavoval zámek v pseudoromantickém slohu. V tom pokračoval i jeho dědic Emanuel Karsch, jehož syn držel panství až do roku 1945. Po druhé světové válce byl majetek Karsche mladšího zabaven a zámek sloužil od té doby různým účelům až do své likvidace v roce 1982

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

Část města Kadaň

 

Historie obce

První písemná zmínka o Prunéřovu pochází z roku 1261.  Větší část Prunéřova musela ustoupit těžbě hnědého uhlí po druhé světové válce. V letech 1977–1982 byla zbořena dolní část vesnice včetně zámku a bývalého pivovaru

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2242 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.3.2021