Kód CZ

Radnice

(Radenitz)

Osada: Hůrka, Jindřichov, Ostré

Kostel sv.Václava

1720 J.Auguston

 

Kaple Navštívení P.Marie

Na vrchu Kalvárie 1745 snad K.I.Diezenhofer.

 

14 kaplí Křížové cesty

1883, cestou na vrch Kalvárie

 

Fara

1717

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1772

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

619 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Hůrka

(Horkau)

 

 

 

Kód CZ

Jindřichov

(Heinersdorf)

 

 

 

 

Kód CZ

Ostré

(Westrum)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013