Kód CZ

Počátky

Připojené: Heřmaneč, Horní Vilímeč, Léskovec, Prostý, Vesce

Kostel sv.Jana Křtitele

Připomínán 1237, 1688-90 přestavěn po požáru barokně, po požáru 1824 znovu obnoven

 

Kostel Božího Těla

Hřbitovní, severně od města, pův. z konce 16.stol., nově vystavěn barokně, 1705-11

 

Zvonice

Na hřbitově, pod ní kostnice, hranolová s mohutnou šindelovou bání.

 

Kaple sv.Anny

Dnes sbor církve československé, založena spolu s chudobincem, 1694,, vyhořela 1821 opravena 1834 a 1934, centrální osmiboké uvnitř elipsovitá

 

Fara

 

Hřbitov

Severně od města

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

Na náměstí 1717-20 na trojbokém podstavci s reliéfy P.Marie Svatohorské, sv.Františka Xaverského a sv.Jiří, pod vrcholovou sochou sochy sv.J.Křtitele, sv.Prokopa, sv.Josefa, na kašně kolem sousoší 3 andělé

 

Reliéf sv.Anny

Empírový, na kapli sv.Anny, 1.pol.19.stol.

 

Socha P.Marie Svatohorské

Na sloupku, u silnice ke Kamenici, 1711

 

Boží muka

1642-6, žulová

 

Kašna

kolem sochy sv.J.Nepomuckého s anděly 1838

 

Pomník spisovatele Škody

R.Kabeš

 

Pamětní deska Otokara Březiny

K.Kotrba

 

Pamětní kámen

17.stol., při cestě k Jihlávce

 

Hradby

Zbytky na západní a východní straně

 

Brána

Severní, nedochovala se

 

Brána

Jižní, nedochovala se

 

Radnice

Raně barokní, 17.stol., v nádvoří renesanční portál 1603 a got.lomený portál.

 

Stará radnice

Čp.6, pův. renesanční, upravena v 18.stol., patrová s podloubím, na pilíři 1567

 

Chudobinec

Raně barokní při kapli sv.Anny, 1694

 

Měšťanský dům č.p.14

S renes.jádrem, uperaven v 1.pol.18.stol.

 

Měšťanský dům č.p.15

S luisézní fasádou

 

Měšťanský dům č.p.18

Renes.máshaus, pův.klenutý na středový sloupek

 

Měšťanský dům č.p.27 - Muzeum

Ve dvoře renesanční arkády s balkonem na krakorcích

 

Měšťanský dům č.p.30

Stará pošta, v jádře renesanční s barokním štítem

 

Měšťanský dům č.p.45

S rokokovým štítem

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kamenice n.Lipou, s.o.Počátky

1961 Okres Pelhřimov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Město připomínané ve 13.stol. v držení Karla IV., na protáhlém kopci kolem nepravidelného, téměř obdélného náměstí. Domy v jádře renesanční a barokní.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.6.2012