Kód CZ

Lužnice

(Luschnitz)

Osady: Jitronice, Klepná, Pivonice, Polžov, Černé Údolí

Kaple sv.Vavřince

Přestavěna na rekreační chalupu brutalistní podoby podřadného výrazu

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=150373&h=800 Lužnice (Pohorská Ves), bývalá kaple (01).jpg

 

Výklenková kaplička

Kamenná

Lužnice (Pohorská Ves), boží muka.jpg

 

Výklenková kaplička

Novodobá nástavba na elektroskříň

Kaplička Kaplička.jpg

 

Hřbitov

Podhorská ves - hřbitov.jpg

 

Kamenný kříž

K Pohorské Vsi

Popis: image018

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Nové Hrady

1961 Okres Český Krumlov

Část Pohorské Vsi

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce Zdroj C)

Lužnice byla starou horskou osadou, jednou z nejstarších oblasti Novohradských hor. První zmínky o ní jsou z roku 1397, kdy v ní sídlil Beneš z Kondrače. Když získali novohradské panství Buquoyové, kteří se snažili velkých zásob dřeva z okolních lesů využívat k podnikání, začalo se postupně měnit národnostní složení obyvatelstva obce. Vedle původních českých zemědělců se usazovali němečtí řemeslníci, zemědělci, skláři, uhlíři, dřevaři apod. V roce 1677 byla v Lužnici založena búquoyská sklárna vyrábějící vynikající sklo, které bylo vyváženo především do alpských zemí. Už v roce 1715 byla sklárna zrušena, ale německé obyvatelstvo zde už pevně zakořenilo. V Lužnici stávala dřevěná kaple, která byla v roce 1891 přestavěna v novogotickém slohu. V roce 1918, když se Novohradsko stalo součástí Československa, žilo v Lužnici přibližně dvě stě osmdesát Němců a deset Čechů. V roce 1938 se obec Lužnice stala součástí Německé říše. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno. Kolem roku 1956 žilo v Lužnici sto třicet obyvatel. Potom se nedaleká Tercí Ves stala obcí a Lužnice se stala její částí. V roce 1970 žilo v Lužnici sedmdesát čtyři lidí. Lidé, kteří po válce do vesnice přišli, dlouho na místě nevydrželi. Neudržované a opuštěné budovy mnoho let chátraly. Zbytku budov, které zcela nepodlehly zubu času, se postupně ujímali chalupáři z měst. Tím Lužnice jako vesnice prakticky zanikla, změnila se na rekreační osadu, přičemž k různě zmodernizovaným starým chalupám přibyly i zcela moderní budovy. I z kaple se stala rekreační chalupa. V roce 1990 klesl počet trvale žijících obyvatel pod deset.

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

830 N

1930

1956

140

1961

1970

74

1988

1991

2001

3

2009

3

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.3.2015)

 

 

Kód CZ

[Jitronice]

(Křoviště, Gerethern)

Železný kříž

Jen sok, 1878

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=27227

 

 

Stávala v lesích u silnice z Lužnice na Kuří v prameništi bezejmenného potoka, necelé 2 km od Polžova a necelý 1 km od Klepné

První zmínky o osadě pochází z první poloviny 18. století, kdy se objevuje pod názvem Birhäuseln, později též jako Beerhäuseln a Bierhäuseln. Teprve v roce 1792 je uváděna jako Gereuthern. K roku 1910 žilo v osadě v 12 domech 63 německých obyvatel, k roku 1921 ve 13 domech 53 obyvatel. Po druhé světové válce došlo k odsunu zdejších německých obyvatel, osada následně nebyla dosídlena a postupně zanikla. Do současnosti se dochoval pouze sokl kříže.

 

Kód CZ

[Klepná]

(Kleppen)

 

 

Stávala v lesích mezi Lužnicí, Černým Údolím a Kuřím v pramenné oblasti bezejmenného přítoku Černé, necelý 1 km od Jitronic.

 

Vystavěna byla někdy v polovině 18. století, kdy se objevuje jako Birwaldhäuseln auf der Kleppen. Jelikož neměla souvislou zástavbu a v podstatě se jednalo o dvě skupiny chalup, byla rozdělena na dvě části. Ve starší stávalo 5 domů s 25 obyvateli a po administrativní stránce spadala pod Benešov nad Černou (tehdy Německý Benešov). V novější části stávalo taktéž 5 domů, v nich žilo 19 obyvatelů a spadala pod Lužnici, dnes místní část Pohorské Vsi. V roce 1910 je zde uváděno 10 domů a 63 obyvatel. Ještě v 50. letech po odsunu Němců v osadě stálo 8 domů, již prázdných. Do současnosti se dochovaly pouze ruiny stavení.

 

Kód CZ

[Pivonice]

(Piberschlag)

[Zámeček Žofín]

V roce 1852 byl uprostřed obory vystavěn Janem Jiřím Buquoyem lovecký zámeček a v následujících letech docházelo na jihovýchod od něj k postupné výstavbě jeho hospodářského zázemí, základů dnešní osady. Jedním z prvních domů byl obdélný patrový dům z roku 1862, který obýval fořt s titulem Reitförster, mající na starosti koně a dopravu panstva na zámeček. Na východě jej doplňovala stodola a kousek od ní kůlna pro vůz a stelivo. Mezi tímto domem a zámečkem stála původně hájovna, po požáru v roce 1887 však musela být stržena a na jejím místě vyrostl jednopatrový obytný dům. Všechny domy byly stylově sjednocené se zámečkem.

A. G. Schulz Žofín.jpg Pohorská Ves, Žofín, zámek (2020-07-07; 01).jpg

 

 

 

Zaniklá osada a katastrální území obce Pohorská Ves v okrese Český Krumlov. Nachází se 1 km jihovýchodně od Pohorské Vsi, v Novohradských horách, v blízkosti rybníku Pivoňka na pravostranném přítoku Pohořského potoka, na severozápadním svahu Pivonických skal, v nadmořské výšce 785 m. Náleží do Přírodního parku Novohradské hory.

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1541. V roce 1910 zde stálo 51 domů, v nichž žilo 360 obyvatel (z toho 2 české národnosti)

 

 

Kód CZ

[Polžov]

(Pilsenschlag)

Kaplička

Původně na návsi

 

Výklenková kaplička

Kamenná, 1818

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_nad_Pol%C5%BEovem_%28Lu%C5%BEnice%29_%2802%29.jpg/1920px-Bo%C5%BE%C3%AD_muka_nad_Pol%C5%BEovem_%28Lu%C5%BEnice%29_%2802%29.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_nad_b%C3%BDval%C3%BDm_Pol%C5%BEovem.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_nad_b%C3%BDval%C3%BDm_Pol%C5%BEovem.jpg

 

 

 

Stávala v lesích mezi Lužnicí, Meziříčím a Kuřím. Po administrativní stránce spadala právě pod Lužnici, dnes místní část Pohorské Vsi. Nejednalo se o nikterak velkou osadu. Alois Chytil sice k roku 1921 uvádí 17 domů a v nich 75 obyvatel, ale pravděpodobně až do roku 1945 zde stávalo okolo 10 domů. Ottův slovník pak k roku 1890 uvádí 12 domů a 83 obyvatel.

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1541. Ačkoliv nebyl Polžov nikterak velký, stávala zde škola, kterou navštěvovali žáci z okolí – především Jitronic, Klepné a Kuřího. Ještě na začátku 50. let po odsunu Němců je v místě uváděno 8 domů a v nich 34 obyvatel, ovšem i ti osadu nakonec opustili. Do současnosti se dochovaly jen zbytky ruin stavení a v roce 2010 opravená kaplička, původně stojí na návsi.

 

Kód CZ

Černé Údolí

(Schwartzthal)

 

 

Viz Benešov nad Černou

 

10 – 10 - 0

3 – 1 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2020

Předchozí editace: 2.3.2015