Kód CZ

Rožmberk nad Vltavou

(Rosenberg)

Připojené: Český Jílovec, Přířez Studenec

Kostel P. Marie a sv. Mikuláše 

první zmínka je z roku 1271. Pozdně gotická stavba z 2. poloviny 15. století na starších základech

Rožmberk_kostel.JPG Rožmberk nad Vltavou, kostel Panny Marie.jpg

 

Fara 

Rozmberk cp.8 (9550).jpg

 

[Synagoga]

Zbořena 1966

synagoga

 

Starý židovský hřbitov 

Zatravněná parcela, z jihu částečně obehnaná zdí městského opevnění. Na východní straně příčně uzavřená kamennou ohradní zdí. Nejstarší náhrobky z poloviny 18. století, pohřbívání zde probíhalo do založení nového hřbitova za městem v roce 1883.

 

Starý ŽH Rožmberk nad Vltavou 11.jpg

 

Boží muka 

směr Přířez

Boží_muka_(Rožmberk_nad_Vltavou)_(2).jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Na sloupu

Rožmberk nad Vltavou, náměstí.jpg JN Rožmberk.JPG

 

Kašna

se sochou sv. Floriána, 1861

St Florian Fountain in Rožmberk (9505).jpg St Florian Fountain in Rožmberk (9505).jpg

 

Kašna 

vedle domu č.p. 82

Rožmberk nad Vltavou, kašna.jpg

 

Kašna 

vedle domu č.p.12, 1937

Fountain in Rožmberk - in front of cp12 (9572).jpg

 

Brzdový kámen 

BrzdovyKamenRozmberk.jpg

 

Památník padlým

WWI and WWII memorial in Rožmberk nad Vltavou (9579).jpg

 

Hrad Rožmberk Zdroj B)

byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají. S původním německým názvem Rosenberg je poprvé zmiňován v roce 1250 za vlády krále Václava I. Za života pravděpodobného zakladatele hradu Voka z Rožmberka i jeho nejbližších potomků byl hrad obydlím vladaře a centrem panství. Hrad byl přes svou výhodnou strategickou polohu několikrát dobyt. V roce 1551 byla rodová panství postoupena šestnáctiletému Vilémovi z Rožmberka. Do této doby spadají počátky intenzívní stavební činnosti na Rožmberku. Toto období také náleží k nejslavnějším v rožmberských dějinách. Po jeho smrti se v roce 1592 ujímá panství Petr Vok, za jehož vlády byly na hradě upravovány pod vlivem italské renesance některé interiéry. V roce 1601 postoupil Petr Vok rožmberské panství Janu Zrinskému, který zde žil až do své smrti v roce 1612. Nový majitel nechal provést velkorysé úpravy interiérů v duchu manýrismu. Z gotického hradu se stalo pohodlné renesanční sídlo. Pohnuté události na počátku 30.leté války způsobily, že se hrad Rožmberk v roce 1620 ocitl v rukách císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. V držení šlechtického rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945. Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814 - 1883) byl vášnivým sběratelem uměleckých a historických předmětů. V duchu romantického cítění 19. století realizoval velkolepý plán a přebudoval Rožmberk na rodové muzeum. Rozsáhlé stavební úpravy byly provedeny ve stylu romantizující gotiky a vzhled hradu se radikálně změnil. Hrad, který tak dostal svou konečnou podobu, byl zpřístupněn veřejnosti.

Rožmberk nad Vltavou, od jihozápadu, hrad.jpg

 

                Kašna

               

Rožmberk Burg - Brunnen 1.jpg Rožmberk Burg - Brunnen 2.jpg

 

                Kašna

               

 

 

                Hrad

                č.p. 68

Burg Rozmberg.JPG

 

                Horní zámek

               

Rožmberk, horní hrad s věží Jakobínkou.JPG

 

                Nový zámek

                č.p. 66 Ubytovací zařízení

Nový zámek Rožumberk.JPG

 

                Věž Jakobínka

               

Jako ve středověku: Jeřáb na lidský pohon použili při rekonstrukci věže  hradu Rožmberk - ESTAV.cz

 

                Brána

                vč. domku č.p. 105

 

 

                Vila

               

 

 

                Konírna

                č.p. 67, býv. stáje č.p. 111

 

 

                Stáje

               

 

 

                Skleník

               

 

 

                Altán

                pův. skleník, gloriet - zákl. deska a torzo schodišť vč. arch. stop válcové věže

 

 

                Most

                pilíře mostu

Hrad Rožmberk (cropped).jpeg

 

                Most

                přes příkop

 

 

                Park

               

 

 

                Zahrada

               

 

 

Hradby

zřícenina

Rozmberk city walls (9515).jpg

 

 

Dům č.p. 2

Městský úřad a pošta 

Rožmberk nad Vltavou, městský úřad.jpg

 

Dům č.p.

Rozmberk cp.3 (9671).jpg

 

Dům č.p.

Rozmberk cp.4 (9665).jpg

 

Dům č.p.

Rozmberk cp.5 (9557).jpg

 

Dům č.p. 6

Penzion U svaté Kateřiny 

Rozmberk cp.6 (9559).jpg

 

Dům č.p.

Rozmberk cp.7 (9553).jpg

 

Dům č.p.

Rozmberk cp.9 (9577).jpg

 

Dům č.p. 11 

Rozmberk cp.11 (9578).jpg

 

Dům č.p. 12 

měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotová skladba

 

Dům č.p. 26 

Rozmberk cp.26 (9500).jpg

 

Dům č.p. 27 

Rozmberk cp.27 (9581).jpg

 

Dům č.p. 28

Rozmberk cp. 28 (9584).jpg

 

Dům č.p. 29 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 31 

Rozmberk cp. 31 (9587).jpg

 

Dům č.p. 37 

Rožmberk nad Vltavou, dům čp.37.jpg

 

Dům č.p. 38 

Rozmberk cp. 38 (9630).jpg

 

Dům č.p. 49 

Rozmberk cp. 49 (9526) - kopie.jpg

 

Dům č.p. 60 

měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotová skladba

 

Dům č.p. 62 

Rožmberk nad Vltavou, dům čp.62.jpg

 

Dům č.p. 63 

Rožmberk nad Vltavou, dům čp.63.jpg

 

Dům č.p. 64 

Rožmberk nad Vltavou, dům čp.64.jpg

 

Dům č.p. 65 

Rožmberk nad Vltavou, dům čp.65.jpg

 

Dům č.p. 71 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 72 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 73 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 74 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 75 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 78

Hotel Růže 

Rozmberk hotel.JPG

 

Dům č.p. 79

hotel U Martina 

Rozmberk cp. 79 (9562).jpg

 

Dům č.p. 82

restaurace U pana Lukáše 

masné krámy, z toho jen: fasáda a hmotová skladba

 

Dům č.p. 83 

Rozmberk cp. 83 (9675).jpg

 

Dům č.p. 84 

Rozmberk cp. 84 (9563).jpg

 

Dům č.p. 87 

Rozmberk cp. 87 (9610).jpg

 

Dům č.p. 88 

měšťanský dům

 

Dům č.p. 90 

Rozmberk 90.JPG

 

Dům č.p. 91 

Rozmberk 91.JPG

 

Dům č.p. 103 

Na zahradě domu se nachází starý židovský hřbitov

Rožmberk nad Vltavou čp103.jpg

 

Dům č.p. 106 

Rozmberk cp. 106 (9591).jpg

 

Dům č.p. 107 

Rozmberk cp. 107 (9592).jpg

 

Přádelna 

Č.p.117

Rozmberk cp.117 (9533).jpg

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Vyšší Brod

1961 Okres Český Krumlov

2003 Pověřený městský úřad

 
 Znak města Rožmberk nad Vltavou
Historie města

Město Rožmberk bylo založeno v polovině 13. století. Leželo na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku již v minulosti udělen a nyní opět v roce 2006 titul město vrácen. V roce 1620 připadlo rožmberské panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tradicích hospodářských i kulturních.

 

 

obyv

domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

1021 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

www.mestorozmberk.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) mestorozmberk.cz

B) hrad-rozmberk.eu

C) cs.wikipedia.org  

 

 

69 – 59 - 0

5 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.12.2020

Předchozí editace: 27.3.2011