Kód CZ

Rychnov u Nových Hradů

(Německý R., Deutch Reichenau)

Osada: Konratice

Kostel sv.Jiljí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_N/jgoYOw.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

 

 

Železný kříž

1882

Rychnov u NH 01.jpg

 

Boží muka

les u silnice Rychnov – Svébohy

 

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_O/AkTYp1.mpo?fl=res,667,500,1

 

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Nové Hrady

1961 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad

Část Horní Stropnice

 
Historie obce

Osídlení je zmíněné písemně již v roce 1261. Historicky lze dovodit fakt, že vzniklo na tzv. „plodné, bohaté nivě“. Jeho dominantou je gotický dvoulodní kostel z 13. století, zasvěcený svatému Jiljí. Ten byl během husitských válek poničen a následná pozdně gotická oprava se protáhla až do roku 1500. Interiér tvoří tři oltáře z počátku 19. století, soudobá dřevěná kazatelna a gotická křtitelnice již z 15. století. Vrátíme-li se zpět do 13. století, potom neopomeneme skutečnost, kdy tento kostel připadl na základě zvláštní listiny Anežky, vdovy po Pelhřimovi z Třeboně, vyšebrodskému klášteru. Svatyně byla vysvěcena už roku 1259, kdy dlel tehdejší pražský biskup Jan ve Vyšším Brodě. Až do současnosti se dochovaly, zejména v severní části vesnice, původní selské čtyřstranné dvorce, lemující Svinenský potok, který zde protéká. Jelikož se jedná o pohraniční sídlo (bývalé Sudety), nevyhlo se osudu, který stihl většinu pohraničních měst a vesnic v souvislosti s vysidlováním německy mluvících občanů. Mnoho těchto dvorců i dalších domů, se pak stalo za socialismu terčem devastace a demolování. Vesnice tak ztratila velký počet obyvatel a nastal zde velký sociální i hospodářský úpadek.

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

905 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

200

2009

54

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (1.3.2015)

 

Kod CZ

Konratice

(Konradschlag)

Kaplička

střed vsi s kapličkou

 

Kamenný kříž

1901

 

Památník

Konratice (Kainretschlag) u Horní Stropnice - kaplička (3).jpg

 

8 – 6 – 0

3 – 0 – 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.12.2020

Předchozí editace: 1.3.2015