Kód CZ

Údolí

(Niederthal)

Osada: Janovka

Kaple P.Marie

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/OawaJ2.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple

U č.p.90

 

Kaple

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U mostu

File:Údolí (Nové Hrady) - socha sv Jana Nepomuckého u mostu.jpg File:Údolí (Nové Hrady) - socha sv Jana Nepomuckého u mostu.jpg

 

Socha Krista

Ve výklenku štítu kaple

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/%C3%9Adol%C3%AD_%28Nov%C3%A9_Hrady%29_-_kaple_Panny_Marie.jpg?uselang=cs

 

Tvrz Cuknštejn

poblíž vesnice Světví, na katastrálním území vsi Údolí (čp. 152), součásti města Nové Hrady v okrese České Budějovice. Je chráněna jako kulturní památka České republiky, na seznam památek byla pod rejstříkovým číslem 30290/3-145 zapsána před rokem 1988. Jedná se o jednu z nejlépe dochovaných středověkých tvrzí v jižních Čechách.

Pravděpodobně již ve 14. století se na místě Cuknštejna či v jeho nejbližším okolí nacházelo sídlo vladyků Žestovců ze Světví, neboť v roce 1383 jsou připomínáni Petr a Zachař ze Žestova. Přes Petrova syna Oldřicha se zboží po husitských válkách dostalo do majetku Erazima z Michnic a Janka Žestovce ze Svéboh. Na přelomu 70. a 80. let 15. století celý majetek získal Erazimův syn Vilém Pouzar z Michnic, který mezi lety 1488 a 1491 vystavěl základ současné pozdně gotické tvrze. Pouzarové z Michnic patřili v oblasti k vlivnějším rodům, kromě Cuknštejna drželi v té době též tvrze v Olešnici a Svébohách a několik vesnic a dvorů.[4] Po Vilémově smrti v roce 1496 držel zboží jeho strýc, vysoký zemský úředník Oldřich. Poté, co v roce 1549 zemřel, si majetek rozdělili jeho synové, přičemž Cuknštejn připadl Svojšemu Pouzarovi. Zboží se nadále postupně drobilo, po Svojšeho smrti v roce 1570 se přes Pavla Boubínského z Újezda dostal Cuknštejn do držení Jiříka Káby z Rybňan, který zde seděl až do roku 1620, kdy zemřel. Cuknštejn byl za stavovského povstání vypálen císařskými vojsky[5] a spolu s celým novohradským panstvím jej získali Buquoyové, konkrétně hrabě Karel Bonaventura. Buquoyové poté tvrz opravili a využívali již pouze pro ubytování svých zaměstnanců. V roce 1945 byl Cuknštejn Buquoyům zkonfiskován a dostal se do majetku státu.

Na konci 50. let 20. století došlo k úpravám tvrze, kterou vlastnil MěNV České Budějovice, pro potřeby hromadné odborářské rekreace, což vedlo ke zničení či překrytí některých autentických prvků (nové omítky, výmalba, dveře, okna, příčky z heraklitu, podlahy z betonových dlaždic nebo překryté betonem). Kvůli blízkosti uzavřených hranic s Rakouskem ale nebyl Cuknštejn nikdy příliš využíván. V 70. letech 20. století byla Jihočeským muzeem chystána úprava tvrze pro muzejní účely a její zpřístupnění, přednost však dostala tvrz Žumberk. Cuknštejn dál chátral, po sametové revoluci připadl do majetku města Nových Hradů, které však nemělo dost finančních prostředků na opravy všech památek na území města, proto se stav tvrze nijak nezlepšil. Na konci roku 2000 byla prodána do soukromého vlastnictví, stavebnímu inženýrovi Tomáši Pekovi, který ji postupně rekonstruuje. Po předchozí domluvě je Cuknštejn přístupný veřejnosti, tvrz je též využívána pro komerční účely, jako jsou svatby či natáčení filmů (např. roku 2000 pohádka Královský slib a v létě 2008 snímek Ať žijí rytíři.

Poblíž Cuknštejna existovala na konci 15. století malá stejnojmenná ves. Jako pustá je uváděna v roce 1654, zanikla tedy zřejmě někdy během třicetileté války.

Základ současné pozdně gotické tvrze nechal postavit mezi lety 1488 a 1491 Vilém Pouzar z Michnic. Jednalo se o obě boční křídla tvrze spojené hradbami s předstupující vstupní věží a příkop s valem. Postupně byl Cuknštejn rozšiřován, různé stavební práce probíhaly až do roku 1568. V další etapě vzniklo jižní křídlo s bránou, zřejmě ve 30. letech 16. století severní křídlo, vestavba v severozápadním rohu a severozápadní věž. Na konci 16. století dostala místnost v přízemí jižní části západního křídla renesanční křížovou klenbu. Po roce 1620 již byly prováděny pouze minimální úpravy. Z přelomu 18. a 19. století pochází současné krovy a dřevěné stropy.

Tvrz Cuknštejn je čtyřkřídlá stavba přibližně obdélníkového půdorysného tvaru, jejíž převážně jednopatrové obvodové budovy různého stáří (nejstarší jsou boční křídla – západní a východní) obklopují malé čtvercové nádvoří. To ze tří stran obíhá kamenná pavlač, která umožňuje přístup do horního podlaží; na ni vedou dvě souměrná schodiště, která se nachází v severním čele nádvoří. Průjezd s bránou a gotickým portálem se nachází ve dvoupatrovém jižním křídle, které bylo postaveno z vnější strany hradby a pohltilo tak původní vstupní věž. V severozápadním nároží je umístěna mladší osmiboká dvoupatrová věž, která jen mírně převyšuje ostatní budovy. Kolem tvrze se nachází vyzděný příkop s valem, na vstupní jižní straně je příkop zasypán.[2]

V západním křídle byla při rekonstrukci v roce 2002 objevena kaple s pozůstatky původních fresek,[8] zachovalo se též několik kamenných sedlových a lomených portálků, okna s přesahujícími parapety a zdobené okno v jižním průčelí západního křídla.

Nové Hrady, Údolí, Cuknštejn (01).jpg

 

Pivovar

File:Údolí (Nové Hrady) - pivovar.jpg

 

Lázničky

Č.p.150 V Terčině údolí

Nové Hrady (26843163679).jpg

 

Starý hamr

čp. 149 V Terčině údolí

Terčino údolí - bývalý hamr.jpg

 

Švýcarská chata

čp. 148 V Terčině údolí

Tercino-udoli-Svycarsky-dum.jpg

 

Modrý dům  

Zřícenina

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_h/Nh5CEYC.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Umělý vodopád

V Terčině údolí

Tercino-udoli-vodopad.jpg

 

Terčino údolí

Národní přírodní památka romantický krajinný park

File:Terčino-údolí-Nové-Hrady-Údolí-32.jpg 

 

Strom svatebčanů

památný dub letní v Terčině údolí, Kmen dubu je při zemi rozšířený v mohutné kořenové náběhy, ve výšce 4-5 metrů se oddělují dvě široce rozevřené větve (patrné jsou pozůstatky po zaniklé větvi), výš se kmen dělí na dvě kosterní větve, které pokračují vzhůru. Některé rány jsou odborně ošetřené, koruna vyvázaná.

File:Strom svatebčanů.jpg

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Nové Hrady

1961 Okres České Budějovice

Část Nových Hradů

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1359

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

741 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

125

2009

112

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (1.3.2015)

 

Janovka

(Johannesruh) část

Kaple sv.Jana Evangelisty

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/fB6beM.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

 

15 – 13 – 0

15 – 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.12.2020

Předchozí editace: 1.3.2015