Kód CZ

Jeneč

(Velký Jenč)

Připojen: Brov

Dvůr

17.stol.pískovc.portálem

 

Dům č.p.21

Barokní průčelí

 

Dům č.p.76

Zbytky empírové výzdoby

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kladno, s.o.Unhoš

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Sloučením Brov - Jeneč

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1166

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 13.7.2012