Kód CZ

Cerhenice

Osada: Radímek

Připojeny: Cerhýnky

Kostel sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

1734 vystavěl F.F. Šternberk, kostel bez věže, roku 1945 poškozen leteckými pumami, po válce několikrát opravován. Budova malého kostela je jednolodní, s barokním průčelím i oltářem a je postavena na stráni, na východě obce.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Cerhenice%2C_kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg

 

Výklenková kaplička P. Marie  Zdroj C)

na jihu městyse, postavena roku 1800

Cerhenice, kaplička.jpg

 

Socha P.Marie Bolestné  Zdroj C)

Barokní postavena 1745

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_L/MhjBa7.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

1924 na Náměstí míru. Za sochou P.Marie

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_L/MhjBa7.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

na Náměstí míru.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_L/IY7Ba6.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník padlým  Zdroj C)

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/igtGr3.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Tvrz  Zdroj C)

Založena po roce 1340, renesančně přestavěna roku 1618, roku 1778 přeměněna na pivovar, po roce 1918 přeměněna na obytnou budovu. Dochovala se jednopatrová dvoukřídlá budova s valbovou střechou a hranolový výstupek jako pozůstatek po věži. Po roce 2000 byla památka velmi poškozena nevhodnou přestavbou. Zlikvidována renesanční psaníčková sgrafita, ostění z červeného nučického pískovce ze stejné doby i pamětní deska přestavby z roku 1618

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120399/img/50/900x600_P9s31c.jpg?fl=res,667,500,1

 

Zámek Zdroj C)

Nyní patří k pivovaru 1771, Barokní postaven v letech 1771 až 1772. Poté sem byly přemístěny úřady z vedlejší tvrze. V objektu také byly hotelové pokoje Ústavu šlechtičen a sýpka. Ve 2. polovině 19. století budova přestavěna, po roce 1918 adaptována na byty a školu. Objekt je obdélníkového půdorysu,jednopatrový a krytý valbovou střechou.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120392/img/58/900x600_JzXDOy.jpg?fl=res,667,500,1

 

Sýpka  Zdroj C)

Zadní část zámku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Cerhenice_Castle_in_Cerhenice%2C_Kol%C3%ADn_District.jpg/800px-Cerhenice_Castle_in_Cerhenice%2C_Kol%C3%ADn_District.jpg

 

Cukrovar  Zdroj C)

postaven 1864/1871 je dnes z valné části zbořen. Dominantou nejen továrny, ale celých Cerhenic je 66 metrů vysoký komín, dále jsou zachovány administrativní budovy a skladiště. Areál je nevyužitý a chátrá. Provoz cukrovaru byl ukončen v roce 1998.

 

Usedlost č.p.18  Zdroj C)

z 19. století

 

Usedlost č.p. 21  Zdroj C)

Pozdně barokní

 

Usedlost č.p.66  Zdroj C)

z 19. století

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak městyse Cerhenice

Historie městečka Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295. Původní jméno obce bylo Crhynici, tedy ves lidí Crhyňových. Během vývoje se z původního jména stala vesnice Crhynice a později Cerhenice. Kolem roku 1340 byly v Cerhenicích tři vladycké statky. Později tu byla zbudována tvrz, stávala na místě pivovaru, který byl postaven v roce 1118. Začátkem 16. století byly Cerhenice, zásluhou Elišky ze Střížkova povýšeny na městečko. Do poloviny 16. století zde měla sídlo Jednota českých bratří. Za třicetileté války (1618–1648) byly Cerhenice úplně vylidněny. Vesnice byla vypálena, obyvatelé rozptýleni do okolí a nebo pobiti. Po skončení války se obec pomalu zalidňovala. Kolem roku 1690 se staly Cerhenice majetkem Šternberků a v roce 1718 zde bylo 32 usedlostí. V roce 1758 prodal František ze Šternberka obec Marii Terezii. V roce 1778 byl pod vlivem selských bouří vydán rozkaz, aby všechna pole a louky ve vlastnictví státu a měst byla rozdělena na menší usedlosti. Robota byla nahrazena peněžitými dávkami a v roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví. V místní škole se vyučovalo už v 16. století a zřejmě i v době pobělohorské, kdy veškeré školství v Čechách upadalo.

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

C) cs.wikipedia.org  (1.5.2020)

Kód CZ

Radímek

Kaplička  Zdroj C)

1897

Cerhenice, Radimek, kaplička.jpg

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2020