Kód CZ

Chotouň

[Kostel sv.Petra a Pavla] Zdroj D)

Středověký farní (od 15. století pouze filiální) kostel sv. Petra a Pavla se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1354. V rozmezí let 1706 –1721 proběhla v několika etapách významná barokní přestavba, kterou řídil zednický mistr Jan Jelínek. V roce 1816 byl kostel pro špatný technický stav uzavřen a částečně demolován. Na konci 19. století ještě stála z kostela sv. Petra a Pavla věž, která však byla zbořena v roce 1900. V roce 1902 byl na místě kostela postaven pomník z červeného pískovce, který označuje místo zbořené stavby.

Ve věži původně visela sestava tří barokních zvonů, zhotovených v roce 1644 zřejmě za přispění hejtmana poděbradského panství Liboria Lammerse v dílně Mikuláše Lówa na Malé Straně v Praze. Zvony byly po zboření věže v rove 1900 přeneseny do kostela sv. Prokopa, který převzal jeho úlohu filiálního kostela, dodnes se však dochoval pouze jeden. Z vybavení kostela se ještě dochoval cenný obraz sv. Petra a Pavla***, rovněž původně přenesený do kostela sv. Prokopa v centru obce, v současnosti je uložen v depozitáři Arcibiskupství pražského.

 

 

Kostel sv. Prokopa

v centru obce je barokní stavbou podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Chotouň - areál kostela sv.  Prokopa (20) .JPG

 

Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého

Kol.1760, dřevěná socha ukradena 1995

Chotouň, výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého.jpg 

 

Hřbitov

Za vsí

 

Socha sv. Prokopa

Barokní, se studánkou

Socha sv. Prokopa (Chotouň).JPG Socha sv. Prokopa (Chotouň).JPG

 

Socha sv. Františka

Před bránou Prokopského dvora, přesunuta na hřbitov. Situace zničena při rozšiřování cesty.

 Chotouň - areál kostela sv.  Prokopa (25) .JPG

 

[Socha sv. Floriána]

Před bránou Prokopského dvora. Situace zničena při rozšiřování cesty.

 

Socha sv.Gotharda

Na bráně ke kostelu

 

Socha sv.Prokopa

Na bráně ke kostelu

 

Kamenný kříž

Chotouň (Chrášťany), křížek.JPG

 

Kamenný kříž

1860

 

Železný kříž

1891

 

Železný kříž

Na mohyle, 1808

 

Mohyla  

z doby bronzové na ostrožně zvané „Homole“; je legendicky spojována se sv. Prokopem.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Mohyla_Chotoun.jpg

 

Památník

po zbořeném kostelu sv. Petra a Pavla

 

Památník padlým

 

Prokopský dvůr

 

Usedlost č.p.1

 

Usedlost č.p.3

 

Usedlost č.p.5

 

Usedlost č.p.7

 

Usedlost č.p.8

Se špýcharem

 Chotouň (Chrášťany), barokní sýpka.JPG

 

Usedlost č.p.19

 

Usedlost č.p.21

 

Usedlost č.p.23

 

Usedlost č.p.25 – Boháčovo

 

Usedlost č.p.27

 

Lázně sv. Prokopa

1759

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Chrášťan

 

Historie obce

 První písemná zmínka, týkající se přímo vesnice (Cothun), se nachází v listině olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka pro Havla z Lemberka, vydané roku 1249. V 18. století byly v obci lázně.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

415 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (10.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.5.2020