Kód CZ

Chotutice

Kaplička

neobarokní z roku 1805, úpravy 1909.

Chotutice, kaple.jpg

 

Hřbitov

Za vsí

 

Železný kříž

na rozcestí, pocházející z časů sedmileté prusko-rakouské války.

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_O/teH5pU.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad Pečky

 

Znak obce Chotutice

Historie obce Zdroj C)

První historicky doložená zmínka o obci pochází zřejmě z roku 1100. Písemný záznam o obci Chotutice se nachází i v kouřimské městské knize z roku 1416 – "De rapinis Stephani residentis in Chotuticz", týkající se jistého Štěpána, sezením na dvoře v Chotuticích. V té době byla v okolí jen vodní tvrz, později zámek v nedaleké Radimi, se kterou Chotutice sdílely společné osudy po mnoho staletí. Od roku 1541 jsou Chotutice uváděny jako součást radimského panství, ohodnocená při prodeji částkou 1227 zlatých. 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

780 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.5.2020