Kód CZ

Drahobudice

Osada: Bílkov

Kostel Nejsv.Trojice

1352 farní, do 1623, 1762 založen nový kostel. původně gotický kostel, poprvé připomínaný jako farní v roce 1352. Roku 1753–1754 architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi barokně přestavěl kostel podle svého architektonického návrhu. V tomto kostele byla původně, po italském způsobu, zhotovena klenba, která byla pokryta taškami bez dřevěných krovů. V roce 1778 byl kostel na náklady císařovny Marie Terezie opraven. Po převratu byl kostel opět navrácen církvi a v roce 1991 nastala velká rekonstrukce, kterou ale zmařil oheň, jenž vypukl 21. října 1992.

kostel Nejsvětější Trojice

 

Fara

postavena v roce 1762. Zbožný nový bečvárský patron Hillebrand se postaral i o postavení nové fary. To se stalo roku 1762. Prvním farářem v novém Drahobudickém kostele byl farář Josef Lorenz ze Solopysk. Hned však nemohl ve faře v Drahobudicích bydlet. Zůstával s počátku v zámku v Bečvárech, později pak, nežli se fara dostavěla, v dřevěné chalupě v Drahobudicích, naproti kostelu, asi tam, kde nyní jest číslo popisné 32.

 

Kaple

U kostela, s malovaným oltářem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_i/cgs1MO.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Kamenný kříž

 

Tvrz

V roce 1429 držel Drahobudice Boleslav z Drahobudic, který dal ve vsi vybudovat tvrz

 

Škola

založena roku 1762. V letech 1835–1836 Martin Liška, majitel bečvareckého panství, s Václavem Vraždou z Kunvaldu nechali zbudovat novou školní budovu. V přízemí byly byty pro učitele a pomocníka, v poschodí byly umístěny dvě třídy. Škola v Drahobudicích byla provozována do roku 1976. A od tohoto roku byla škola využívána jako internát Střední zdravotní školy v Kolíně a to až do roku 1990. Od těchto let byla školní budova využívána jako obecní úřad a od roku 1994 je využívaná k soukromým účelům. V roce 2008 byla školní budova prodána do soukromých rukou.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/%C5%A0kola_v_Drahobudic%C3%ADch_3.JPG/1024px-%C5%A0kola_v_Drahobudic%C3%ADch_3.JPG

 

Usedlost č.p.49

S bránou

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad Kolín

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1338. V roce 1429 držel Drahobudice Boleslav z Drahobudic, který dal ve vsi vybudovat tvrz. V roce 1438 se obec nacházela v držení Mikuláše Popela z Vesce. Okolo roku 1508 byly Drahobudice koupeny ke Hrádku, při kterém zůstaly až do roku 1564, kdy v tomto roce dostal Drahobudice Václav Myška ze Žlunic, který je v roce 1593 prodal svému bratrovi Jaroslavu Myškovi ze Žlunic. Po třicetileté válce (1618–1648) byly Drahobudice zpustošeny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 487

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.4.2020)

 

Kód CZ

Bílkov

 

Roku 1669 byla založena část Bílkov.

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2020