Kód CZ

Hradenín

Výklenková kaplička

na sevevozápadním okraji obce.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Hradenin_kaplicka_1.JPG/800px-Hradenin_kaplicka_1.JPG

 

Zvonička

na návsi před tvrzí.

Hradenin G. PamatnikAZvonicka.jpg

 

Památník padlým

Hradenin G. PamatnikAZvonicka.jpg

 

Tvrz

Zachoval se most jehož oblouky byly r.1869 zazděny, zbytky budov s „kaplí“

Zřícenina gotické tvrze v Hradeníně http://www.tvrzhradenin.cz/img/c_text_edit/cs456.jpg

 

Halštatské birituální pohřebiště Zdroj C)

(spojující oba hlavní pohřební způsoby: kostrový i žárový), které v letech 1924–1930 odkryl František Dvořák, obsahovalo celkem 64 hroby, které byly vyrovnány v řadách od severozápadu k jihovýchodu. Žárové hroby byly většinou chudé a bez výbavy, zato kostrové pohřby byly ve velkých pohřebních komorách (o rozměrech až 5,3 × 3,8 × 1,8 m) s bohatou výbavou nádob, železných a bronzových součástí koňských postrojů a bronzových šperků. Nad komorami byly zřejmě navršeny mohyly. Tři kostrové hroby (označované jako č. 24, 28 a 44) patřily velmožům a jsou také nazývány knížecí. Komory těchto hrobů byly obloženy dřevem, upevněny v rozích kůly a vybaveny značným množstvím nádob a šperků, včetně čtvrtky rituálně zabitého vepře i s dýkou. Těla pohřbených mužů ležela na čtyřkolových vozech, s mečem u pravé ruky, koně se v období bylanské kultury nepochovávali. Nálezy obdivuhodných předmětů bylanské kultury z Hradenína udivily v době svého nálezu odbornou veřejnost svým neobyčejným bohatstvím. Pohřebiště leží 250–400 metrů severovýchodně od obce v poloze Na Malých familiích.

Hrobový inventář z bohatého kulturního hřbitova Bylany, NM Praha, 188209.jpg

 

Keltské sídliště Zdroj C)

z 6. – 5. stol. př. n. l. bylo odkryto na severovýchodním konci obce v poloze "Nad mlýnem" v roce 1976 při hloubení základů bytovek, během výstavby kravína v letech 1978–1979 byl odkryt hrob s železnou sponou z 3. století př. n. l. a kostrou asi třicetiletého muže. Tyto nálezy jsou uloženy v muzeu v Kolíně.

 

Germánské pohřebiště Zdroj C)

z doby stěhování národů (1. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.) bylo odkryto během výstavby kravína v letech 1978–1979. Mezi nálezy vyniká kostra dívky staré 10–12 let, která byla uložena na zádech ve směru západ–východ, a v jejímž hrobě byla nalezena železná ozdoba, jantarový korál, provrtaný medvědí zub, kroužek a železný nůž. Na kostře mladé ženy, která zemřela ve věku asi 20 let, byly antropologickým výzkumem prokázáno, že měla za života velmi dobré životní podmínky a že nemusela vykazovat fyzickou aktivitu; jedná se zřejmě o kostru příslušnice vyšší společenské vrstvy. Mezi milodary byl plochý bronzový kruh, jantarový korál, železná přezka a průvlečka.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Plaňan

 

Historie obce Zdroj C)

Vesnice Hradenín se poprvé písemně připomíná v roce 1295, kdy zde má majetek zeman Předota z Hradenína, za něhož vznikla první tvrz na nevysoké skalnaté terase nad potokem Blinka. Místo však bylo osídleno již v období bylanské kultury, tedy v 8. století př. n. l.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 302

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.5.2020