Kód CZ

Kutlíře

 

Železný kříž

se sochou Krista.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Kutlire_C._Krizek.jpg/800px-Kutlire_C._Krizek.jpg

 

Pamětní deska Jana Antonína Prokůpka

na domě čp. 7. Text nápisu: * 29. VII. 1832 † 25. II. 1915 V tomto domě se narodil a půl století hospodařil J. A. Prokůpek, národní a hospodářský buditel rolnického lidu. Rodný dům ozdobilo 10. IX. 1922 touto deskou na trvalou památku vděčné Polabí.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Kutlire_B._PametniDeskaProkupek.jpg/1024px-Kutlire_B._PametniDeskaProkupek.jpg

 

Dům č.p. 3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Kutlire_E._Brana_cp3.jpg/1024px-Kutlire_E._Brana_cp3.jpg

 

Dům č.p. 7

rodný statek Jana Antonína Prokůpka. Samotná budova statku je stavebně poměrně zajímavá a v dobrém stavu. Navíc se zde narodil a prožil většinu života tento významný rakouský a český agrární aktivista a politik, dlouholetý starosta rodné obce a poslanec Českého zemského sněmu. V Kutlířích se narodil i jeho syn Adolf Prokůpek, meziválečný agrárnický poslanec.

Statek čp. 7, rodný dům Jana Antonína Prokůpka

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Křečhoře

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

110 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (16.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2020