Kód CZ

Libodřice

Osada: Kocanda

Výklenková kaplička P.Marie

Severně od obce v poli

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_J/KWYBvH.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenná zvonička

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_J/V7xBvI.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/H27BuW.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/ZICBuX.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník Rudé armádě

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/thaBuY.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Zámek Zdroj C)

v průběhu 14. a 15. století je doloženo několik zemanů užívajících přídomku z Libodřic. Jeden z nich, Mikuláš Rokycanský z Libodřic, daroval v roce 1348 část vsi nově založenému klášteru benediktýnek v Praze na Starém Městě. Tvrz se však ani ve světské, ani v církevní části vsi v této době nepřipomíná; ve světské části se uvádí vždy jen dvůr a od roku 1408 dva dvory, které tehdy náležely Bernardovi a Alešovi z Libodřic. Teprve v roce 1489 se připomíná tvrz při dvoře v horní části vsi, která tehdy náležela Jiřímu Voděradskému z Hrušova. V roce 1520 tuto část Libodřic s tvrzí koupil Jan Dobešovský, jehož syn, Jiří Dobešovský, prodal v roce 1544 horní část vsi s tvrzí a dvorem svému věřiteli Jiřímu Baderskému z Újezda, který v roce 1555 získal i druhou, dolní část vsi. Potomkům Jiřího Baderského náležely Libodřice až do roku 1605, kdy je po smrti jeho vnučky Anny získal její druhý manžel Jindřich Mírek ze Solopysk. V roce 1615 připojil Libodřice Purkart Střela z Rokyc k cerhenickému panství a tvrz přestala sloužit jako panské sídlo. Opravy se dočkala v roce 1638, kdy si ji pro své osobní potřeby přestavěl Václav Rudolf Střela a žil zde až do své smrti v roce 1650. Po roce 1650 se majitelé Libodřic rychle střídali, až je v roku 1726 koupil od Ferdinanda Adama Kustoše ze Zubří majitel nedalekých Svojšic Jan z Kaisersteinu. Od této doby zůstaly Libodřice spojeny se svojšickým panstvím až do roku 1848. V roce 1738 získal toto panství hrabě Jan Michal Althan. Za něho kolem roku 1750 byla tvrz přestavěna na zámek, který se stal sídlem lesního úřadu svojšického panství. Z původní stavby tvrze pocházela část obvodového zdiva zámku, sklepy a některé valené klenuté prostory v přízemí. Umělecká a historická hodnota objektu byla po roce 2011 z velké části zničena necitlivou přestavbou podle plánu Josefa Glose ze společnosti ATELIER 1-G Brno, při níž bylo zbořeno vše od prvního patra výš.

Libodřice – zámek (bývalý) – Kolínsko – Cesty a památky 

 

Bauerova vila  Zdroj C)

moderní kubistická vila byla postavena v letech 1912–1914 pro nájemce a později i majitele libodřického velkostatku, Adolfa Bauera. Autorem projektu je jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, Josef Gočár. Vila se řadí mezi nejvýznamnější památky kubismu v České republice, upravuje se pro muzeum českého kubismu.

Bauerova vila - Libodřice 3.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266, kdy zde měl majetek Milhost z Libodřic.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (9.5.2020)

 

Kód CZ

Kocanda

Výklenková kaplička

Na okraji osady pod vrbou

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.5.2020