Kód CZ

Nová Ves u Kolína

Osada: Ohrada

Kostel sv.Václava

1352, 1884 celý přestavěn. První zmínka je o faře a to poprvé z roku 1352, od roku 1290 patřil k Sedleckému klášteru. Později se stal utrakvistickým. Roku 1626 byl přifařen ke Kolínu. V dalších letech se stal několikrát farním kostelem, nyní je pod správou kolínské farnosti. V roce 1835 byla celá loď stržena a zvětšena, následně v roce 1884 byl kostel znovu a nákladně ozdobmě přestavěn a zůstalo jen kněžiště. Kostel je jednolodní, obdélný s pravoúhlým kněžištěm a mohutnou hranolovou věží nad ním. Na severní straně lodi je čtvercová sakristie. Zdivo kněžiště a věže je původní, ve východní stěně se dochovalo zazděné gotické okno ze 14. století se zbytky kružeb.

Kněžiště je sklenuto těžkou křížovou žebrovou klenbou na konzolách, na svorníku ušlechtilý reliéf Beránka s křížem z doby kolem roku 1400. Triumfální oblouk je hrotitý, bohatě profilovaný. Loď kostela má plochý strop. Varhany pochází z roku 1909 od Antona Mölzera z Kutné Hory, opravené v roce 2012.

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/d_15120494/img/76/2144x1424_cV19w2.jpg?fl=res,667,500,1

 

Fara

 

Kamenný kříž

Ve vsi

 

Pomník bitvy u Kolína

na vrchu Bedřichov

Bitva u kolina mohyla bedrichov.jpg

 

Dům č.p.17

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1290

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1343

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (16.4.2020)

 

Kód CZ

Ohrada

Zvonička

Nová Ves I, Ohrada, zvonice.jpg

 

Památník padlým

Nová Ves I, Ohrada, memorial.jpg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2020