Kód CZ

Pašinka

Kaple Zdroj C)

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Pa%C5%A1inka_-_kaple_na_n%C3%A1vsi.jpg/800px-Pa%C5%A1inka_-_kaple_na_n%C3%A1vsi.jpg

 

Boží muka  Zdroj C)

 

pod památnou lípou na severozápadním okraji obce z počátku 19. století

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Pa%C5%A1inka_-_pam%C3%A1tn%C3%A1_l%C3%ADpa_u_bo%C5%BE%C3%ADch_muk.jpg/1280px-Pa%C5%A1inka_-_pam%C3%A1tn%C3%A1_l%C3%ADpa_u_bo%C5%BE%C3%ADch_muk.jpg

Tvrz Zdroj C)

V obci se nachází původně gotická tvrz, ke které byl později přistavěný zámeček. Pašinka, dříve nazývaná Pašiněves, je v písemných pramenech poprvé doložena roku 1374, kdy zde měl majetek Buzek z Pašinky. V roce 1384 získal Pašinku kolínský měšťan Václav Hamr, který při zdejším dvoře vystavěl kolem roku 1400 první tvrz. Ta je jako dokončená připomínána roku 1414, kdy ji od jeho syna Mikuláše Hamra kupoval Jan ze Smržova. V této době měla tvrz pouze obytnou kamennou věž, jejíž patra byla oddělena dřevěnými stropy. Do jednotlivých pater byl přístup po představěném dřevěném schodišti. Hospodářské zázemí bylo umístěno v přilehlém dvoře a celý areál byl opevněn mohutnou zdí.

V roce 1464 spojil všechny části vsi, včetně dvora a tvrze, do jedněch rukou Jan z Trojanovic. Za něho byla tvrz pozdně goticky upravena, přičemž došlo k vyzdění dřevěných pater věže. Z této přestavby se zachoval pozdně gotický vstupní portál a ostění oken ve věži. Jeho syn Petr prodal v roce 1510 celé panství Bohuslavovi z Dobřenic. V průběhu 16. a 17. století se v držení tvrze, dvora a vsi vystřídalo několik majitelů, nejdéle zde vládli v letech 1547–1645 Kasaličtí z Kaštic a v letech 1675–1693 Salazarové de Monte Albano. V roce 1693 koupil tvrz bohatý pražský měšťan Vilém Arnošt Nigroni z Riesenbachu, který ke staré gotické věži přistavěl barokní křídlo a věž nechal nově zastřešit. V okolí tvrze zbudoval malý park.

Při soupisu zadluženého panství v roce 1711 byl sestaven podrobný popis tvrze, v přízemí byl byt šafáře, čeledník, kuchyň, vinopalna a pivovar, pod budovou byly dva sklepy a byt majitele panství se nacházel v prvním patře. V roce 1712 koupil Pašinku Leopold Vežník z Věžníku a připojil ji ke svému ratbořskému panství. Tvrz se změnila v obydlí správce dvora a kanceláře. Součástí ratbořského panství zůstala Pašinka až do roku 1885, kdy ji Terezie Pecingárová z Bydžína prodala kolínským měšťanům Václavovi a Janovi Radimským. Noví majitelé tvrz opravili, zmodernizovali interiéry a usídlili se zde. Majetkem rodiny Radimských zůstala tvrz do roku 1950, kdy zde po zestátnění byly umístěny kanceláře, škola a od roku 1981 ubytovna pro žáky.

Po roce 1989 byla tvrz navrácena rodině Radimských, kteří zde zřídili výrobnu cukrovinek, jejíž činnost byla ukončena v  roce 1996. Od té doby tvrz pustla do roku 2005, kdy byla upravena k obývání. Z tvrze se dochovala třípatrová věž čtvercového půdorysu o straně 9 metrů. Je vybudována z lomového kamene a kryta barokní lucernovitou střechou. Místnosti v interiéru věže jsou klenuté klenbou z přestavby v roce 1464, přízemí je přístupno samostatným vchodem s pozdně gotickým ostěním. K věži je připojena jednopatrová barokní budova krytá valbovou střechou, v prvním patře je propojena s věží.

Pašinka - tvrz v obci.jpg

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1374

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 516

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

C) cs.wikipedia.org  (16.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2020