Kód CZ

Poďousy

Zvonička

Kamenná

 

Památník

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Bečvár

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vsi s názvem Poděhusy (Paďousy) je z roku 1265, kdy se vzpomíná Jaroš z Poděhus, který pravděpodobně založil tvrz na místě dnešního zámku v nedaleké vsi Červený Hrádek (Bečváry). Součástí červenohrádeckého panství byly Poďousy do roku 1677, kdy je koupil Adolf Vratislav ze Šternberka. Ten je připojil ke svému zásmuckého panství, ke kterému patřily až do roku 1848.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

158 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.4.2020