Kód CZ

Polní Voděrady

Kostel Navštívení P. Marie Zdroj C)

stojí v dominantní poloze na západním okraji vsi. Byl postaven nejpozději v polovině 14. století na místě románského kostela z 12. století vyšehradskou kapitulou nebo sázavským klášterem (oba jsou střídavě uváděni jako majitelé obce ve 12. až 14. století). V roce 1759 byla zvýšena věž kostela a v letech 1770–1771 byl kostel upraven barokně, uvažuje se o staviteli Františkovi Jedličkovi (?) z Kolína, který však není písemně doložen.

kostel Navštívení Panny Marie

 

Kaple Zdroj C)

Církve čsl Husitské

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Poln%C3%AD_Vod%C4%9Brady%2C_chapel.jpg/800px-Poln%C3%AD_Vod%C4%9Brady%2C_chapel.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

Polní Voděrady, hřbitov.jpg

 

Socha sv. Františka Xaverského Zdroj C)

na severozápadním okraji vsi u silnice do Kolína (z let 1736–1739)

Polní Voděrady A. Socha svFrantiškaXaverského.jpg Polní Voděrady A. Socha svFrantiškaXaverského.jpg 

 

Socha sv. Prokopa Zdroj C)

torzo (bez hlavy) na vrcholu Jarolímka asi 1,5 km nad vsí (z roku 1745).

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

V obci se dochoval podstavec (z roku 1744), zničené v roce 1918.(1925)

 

Kamenný kříž

 

Památník padlým

 

 

Zámek Zdroj C)

první světský majitel Voděrad Jan Zikmund Myška ze Žlunic zřejmě postavil někdy po roce 1569 první tvrz, neboť když majetek získal v roce 1677 jeho syn Jaroslav, tvrz byla již obývána. Od roku 1694 se zde střídá několik majitelů, až Voděrady koupil v roce 1642 Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova. Ten nechal podle některých pramenů vystavět západně od poplužního dvora a bývalé tvrze, která později beze stopy zmizela, nový barokní zámek, který je jádrem dnešní stavby. Tento údaj však zpochybňuje stavebně-historický průzkum zámku, který nepotvrdil barokní zdivo (viz dále), takže pravděpodobně byla pouze stará tvrz barokně opravena a i nadále obývána. Po smrti Jana Buriana odkázala jeho manželka panství svému synovi z prvního manželství, Františku Albrechtovi Mauricovi z Mohrenburgu. Jeho potomci v Polních Voděradech sídlili do roku 1736, kdy ho ve veřejné dražbě koupil František Ignác Bukovský z Hustířan. Poté následovalo několik dalších majitelů, až statek v roce 1861 koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Pravděpodobně až za tohoto majitele vznikla podle výsledků stavebně-historického průzkumu novostavba dnešního zámku a teprve nyní byla stará tvrz zbořena (dnes není známo přesné místo, kde stála).

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Polní Voděrady

Historie obce Zdroj C)

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088 jako majetek vyšehradské kapituly, v roce 1359 jsou vzpomínány jako majetek sázavského kláštera, v jehož držení zůstaly do roku 1547.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 403

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (10.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.5.2020