Kód CZ 13059

Přebozy

Zvonička Zdroj C)

Kamenná. z červeného nučického pískovce z roku 1892. V roce 2016 byla opravena a odstraněn zelený nátěr.

 

 

Památník padlým Zdroj C)

Před zvoničkou, s kubistickými prvky, v roce 2016 byl opraven a přemístěn vedle zvoničky. Nápis: NEZAPOMENUTELNÝM-LÁSKA OSVOBOZENÝCH. PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE R. 1914-1919. / MÁDLE JOSEF *1884 +26. 10. 1914  /SEDLÁČEK KAR. *1880 +11. 11. 1914 / KRUPKA ANT. *1884 +27. 3. 1915 / RŮŽIČKA JAN *1890 +23. 5. 1915 / ŠMEJKAL JAR. *1897 +5. 10. 1916 / PACOVSKÝ VÁC. *1896 +3. 1. 1916 / RŮŽIČKA JOS. *1892 +16. 11. 1915

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/P%C5%99ebozy_pomn%C3%ADk.jpg/1024px-P%C5%99ebozy_pomn%C3%ADk.jpg 

 

[Tvrz] Zdroj D)

zřejmě vystavěli na počátku 16. století Přebozští ze Zásmuk, kteří ves vlastnili až do roku 1612. Poprvé je písemně doložena v roce 1542 jako majetek Zikmunda Přebozského ze Zásmuk. Po smrti Mikuláše Přebozského ze Zásmuk v roce 1612 prodala vdova Kateřina, rozená ze Šanova, v roce 1614 tvrz se vsí Jiřímu Mírkovi ze Solopysk, majiteli Plaňan. Ten spojil Přebozy s tímto statkem a tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo.

V roce 1622 byl Jiřímu Mírkovi jeho majetek pro účast na stavovském odboji v letech 1618–20 zkonfiskován, a v souvislosti s tím vznikl i popis přebozské tvrze. Z něho je patrné, že to byla jednopatrová sešlá budova se vstupní halou (mázhausem), čtyřmi obytnými místnostmi a deseti komorami.

V roce 1624 koupil zkonfiskované plaňanské panství i s přebozskou tvrzí Karel I. z Lichtenštejna a za Lichtenštejnů byl později statek připojen k panství Kostelec nad Černými lesy. Lichtenštejnové ponechali sešlou tvrz v Přebozech jejímu osudu, takže záhy zcela zpustla. V Urbáři černokosteleckého panství je uvedeno, že z tvrze stojí jen zřícené obvodové zdi a most spojující objekt se vsí. Po roce 1677 mizí zprávy o tvrzi úplně.

 

 

Usedlost č.p.4 Zdroj D)

Brána usedlosti z roku 1818

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Zalešan

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

263 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

 

58

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.9.2017)

D) cestyapamatky.cz (28.9.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.9.2017