Kód CZ 14334

Sedlov

Osada: Těšínky

Kaple Povýšení sv.Kříže Zdroj C)

Se zvoničkou, patrně konec 18.stol.

Sedlov F. Kaple.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

1914-18, vedle kapličky 1926

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Sedlov_G._Pamatnik.jpg/800px-Sedlov_G._Pamatnik.jpg

 

Tvrz Zdroj D)

poprvé písemně doložena v roce 1607, kdy ji dcera Václava Vlka z Kvítkova prodává spolu s dvorem a částí vsi Mikuláši Horňateckému z Dobročovic. Sňatkem s Mikulášovou dcerou Marianou získal v roce 1615 tvrz Adam Mírek ze Solopysk, jemuž byl v roce 1623 majetek zkonfiskován pro účast na stavovském odboji v letech 1618–20. Ještě v témž roce koupil zkonfiskovaný majetek majitel Ratboře Ondřej Horňatecký z Dobročovic. V roce 1624 byla tvrz poškozena požárem a v roce 1634 vydrancována saským vojskem. V roce 1643 zdědila Sedlov Ondřejova dcera Apolena Ludmila, provdaná za Bohuslava Berku z Dubé. Ta prodala v roce 1646 zpustlou tvrz i celý statek novému majiteli Ratboře Jindřichovi Kraftovi z Lammersdorfu, který opět spojil obě části vsi, nicméně na tvrzi již nesídlil a nechal ji upravit na sýpku.

V roce 1885 prodala Terezie Cecinkarová z Birnic Sedlov Josefu Hrabaňovi z Přerubenic, který přestavěl a značně zvelebil statek, při kterém nechal vystavět novou obytnou budovu. Jeho syn prodal statek v roce 1903 JUDr. Theodoru Slavíkovi, advokátovi z Litomyšle, který ho pronajal bratřím Mandelíkovým, majitelům velkostatku a cukrovaru v Ratboři. V roce 1928 jej od doktora Slavíka mladšího odkoupili. Během německé okupace a po znárodnění statek Sedlov sdílel stejný osud se statkem Ratboř. Hospodařil zde Státní statek Kolín, později JZD Bečváry, v této době byla koncem 80. let téměř celá tvrz zbořena. Po roce 1993 byl statek vrácen dceři Ing. Ervína Mandelíka, Jindřišce Králové a menší část Hermíně Domácí, vnučce Roberta Mandelíka. V roce 1998 byl majetek Jindřišky Králové převeden na syna, Ing. Josefa Krále a jeho potomky – MVDr. Josefa a Ing. Ondřeje Krále, kteří celý statek postupně upravují.

Jádrem tvrze byl patrový gotický palác s fasádami ozdobenými sgrafitem, který se vypínal nad terénní hranou, spadající na severní straně o několik metrů dolů. O původním vnitřním členění paláce nejsou známy žádné podrobnosti, neboť při přestavbě na sýpku byl již v 18. století zbaven všech příček i stropů. Počátkem 80. let 20. století byly na vnějších zdech značně zchátralé budovy zbytky renesančních sgrafit. Z paláce tvrze se dodnes dochovaly pouze zbytky tří obvodových zdí ve výši přízemí.

 

 

Panský dům Zdroj B)

Č.p.22 ve statku

 

 

Zpět na okres

Panství Ratboř

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

1960 Část Ratboře

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

Ves Sedlov se poprvé připomíná v roce 1457, když paní Markéta Písecká, vdova po Janu Doupovcovi z Prahy, darovala svůj majetek v Sedlově dceři Martě. V roce 1465 statek jako odúmrť připadl králi Jiřímu z Poděbrad, který ho v témže roce daroval Martinovi z Dříně. Ten prodal Sedlov v roce 1486 majiteli Ratboře Janu Hrabaňovi z Přerubenic. Kolem roku 1540 došlo k rozdělení vsi, kdy jedna část nadále patřila k Ratboři a druhá část patřila kutnohorskému měšťanovi Jindřichovi z Vilémovce. Obě části byly opět spojeny až v roce 1646. V roce 1607 Sedlov prodala dcera Václava Vlka z Kvítkova spolu s tvrzí Mikuláši Horňateckému z Dobročovic, sňatkem s jeho dcerou Marianou ji v roce 1615 získal Adam Mírek ze Solopysk, jemuž byl v roce 1623 majetek zkonfiskován pro účast na stavovském odboji v letech 1618–20. Ještě v témž roce koupil zkonfiskovaný majetek majitel Ratboře Ondřej Horňatecký z Dobročovic. V roce 1634 byl Sedlov vydrancován saským vojskem. V roce 1643 zdědila Sedlov Ondřejova dcera Apolena Ludmila, provdaná za Bohuslava Berku z Dubé, a ta ho v roce 1646 prodala novému majiteli Ratboře, Jindřichovi Kraftovi z Lammersdorfu, který opět spojil obě části vsi a Sedlov trvale připojil k ratbořskému panství, jehož součástí zůstal až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

318 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

 

34

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

B) ratbor.cz (28.9.2017)

C) cs.wikipedia.org (28.9.2017)

D) cestyapamatky.cz (28.9.2017)

 

Kód CZ 16393

Těšínky

Kaple sv.Markéty Zdroj D)

1901

 

 
Historie Zdroj D)

Těšínky se vzpomínají v průběhu 16. století, kdy zde stála krčma a dvě chalupy, jako součást suchdolského panství. V roce 1653 byla v Těšínkách osídlena po třicetileté válce pouze jedna chalupa, a to jediným usedlíkem Jakubem Němcem. Těšínky koupila v roce 1695 hraběnka Františka Lidmila z Lobkovic od hraběte Františka Antonína Šporka, majitele Suchdola, a připojila je k Sedlovu a tím k ratbořskému panství. Součástí ratbořského panství pak zůstaly Těšínky až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Od roku 1950 jsou součástí Sedlova a s ním dnes patří k Ratboři.

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.9.2017