Kód CZ

Týnec nad Labem

(Elbeteinitz)

Připojené obce: Lžovice, Vinařice

Kostel sv.Jana Křtitele

1339, dnešní stavba 1780, 1854 vyhořel

Kostel Svatého Jana Křtitele v Týnci nad Labem.jpg

 

Fara

 

[Kaplička P.Marie]

1724, zbourána 1806

 

 

Kostel P.Marie Sedmibolestné

(hřbitovní) Na hřbitově, 1806 nebo 1786

Týnec nad Labem - kostel Sedmibolestné Panny Marie.jpg

 

Husův sbor

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_I/yZoB8gg.mpo?fl=res,667,500,1

 

Sloup se sochou P.Marie

Náměstí, 1768

Týnec nad Labem - Mariánské sousoší.jpg

 

                Socha P.Marie Immaculaty

                Na sloupu

 

                Socha sv. Vojtěcha 

                Na podstavci

 

                Socha sv. Floriana

                Na podstavci

 

                Socha sv. Matěje ?

                Na podstavci

 

                Socha sv. Judy Tadeáše

                Na podstavci

 

 

Sousoší Piety

U silnice na Kolín, 1801, F.X.Lederer

sousoší Piety pod křížem TynecNL_USKP_101080_Sousosi_PietaPodKrizemDetail.jpg

 

Socha sv.Jana Křtitele

Před kostelem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_N/TLZB7.jpeg?fl=res,667,500,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_N/TLZB7.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Železný kříž

Tyršova ul., před transformátorem

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/T%C3%BDnec_nad_Labem_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDch_v_Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lce.jpg/800px-T%C3%BDnec_nad_Labem_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDch_v_Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lce.jpg

 

Hrobka generála Melase

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Hrobka_generala_Melase.jpg/800px-Hrobka_generala_Melase.jpg

 

Socha

Na průčelí pošty

 

Socha

Na průčelí pošty

 

Busta

Na průčelí pošty

 

Hradiště

Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

hradiště Kolo, archeologické stopy

 

Tvrz „Na hradě“

Věž  mimo město

Týnec nad Labem - tvrz.JPG

 

Radnice

z roku 1782

 

Dům č.p.2

Masarykovo nám. Se zazděným podloubím, 1584

TynecNL_USKP_23991_2-3128_MasarykovoNam2_MestanskyDum.jpg

 

Dům č.p.43

Tyršova

 

Dům č.p.72

Masarykovo nám.

 

Dům č.p.73

Masarykovo nám.

 

Dům č.p.74

Masarykovo nám. lékárna

TynecNL_USKP_33015_2-3129_MasarykovoNam74_MestanskyDumSLekarnou.jpg

 

Dům č.p.88

Masarykovo nám. Zdevastován

 

Dům č.p.158

Komenského nám.

TynecNL_USKP_40247_2-3471_KomenskehoNam158_MestanskyDum.jpg

 

Dům č.p.246

Bělohorská ul., roubený

TynecNL_USKP_34263_2-3470_Belohorska246_VenkovskyDum_Celne.jpg

 

Vodojem

Bezručova ul., 1916-1921 projekt Ing.R.Orlt

věžový vodojem

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad Týnec nad Labem

 

Historie města Zdroj C)

MPZ 2003

První zmínka o vsi pochází z roku 1110, nejpozději od roku 1436 uváděn jako městečko. 3. března 1600 ho císař Rudolf II. povýšil na královské komorní město. Městská privilegia obnovil v roce 1638 Ferdinand III.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2069 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2020