Kód CZ

Velim

Připojen: Vítězov

Kostel sv.Vavřince  Zdroj C)

1354. na východním konci náměstí, původně ze 13. století, přestavěn v raně gotickém slohu počátkem 14. století a znovu před 1408. Někdy po roce 1750 gotické klenby nahrazeny valenou klenbou s lunetami a roku 1771 na hřbitově postavena věž na místě starší dřevěné zvonice. Z raně gotické stavby se zachovala malá okénka, z roku 1408 nápis o posvěcení kostela a sedlový portál do sakristie.

 

Fara  Zdroj C)

Jižně od kostela stojí katolická fara, založená roku 1839, později rozšířená o budovu bývalé školy.

Velim, fara A. Celkový pohled.jpg

 

Zvonice  Zdroj C)

U kostela

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/fUDevL.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

U kostela

 

 

Evangelický kostel  Zdroj C)

na JZ okraji obce, prostorná stavba s věží v průčelí a s emporami uvnitř postavena 1856 na místě prosté toleranční stavby z roku 1784. Uvnitř cenné barokní lavice ze zrušeného kostela sv. Marie Magdaleny na Malé Straně v Praze

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Velim_protest_1856_DSCN7188.JPG

 

Evangelická fara Zdroj C)

Na sever od kostela pseudogotická budova z roku 1871

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/HmzhKN.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Evangelický hřbitov

Za kostelem. Založen byl v roce 1820 za kazatele Mikuláše Toronaye. Na hřbitově se kromě náhrobků nachází i památník padlým v 1. světové válce.

 

 

Socha P.Marie

U kostela, 1894

  

 

Kamenný kříž

Na náměstí Obránců míru, 1888, opraven 2008

 

Pomník bojovníků za svobodu

Na náměstí Obránců míru

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_M/cMhCAHR.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Pomník T.G.Masaryka

Na náměstí Obránců míru

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_N/J7yB91z.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Čokoládovna  Zdroj C)

továrna židovské rodiny Glaserů, kteří roku 1892 převzali po rodině Szalatnay velimskou čokoládovnu. Právě zde byla vyrobena první žvýkačka ve střední Evropě (RICI, 1902) a po první světové válce poprvé produkovány duté celočokoládové figurky, zde i balené a ručně malované. V již znárodněné továrně se pak v letech 1968 až 1994 vyráběla legendární žvýkačka Pedro. Velimská čokoládovna byla zrušena roku 1994 v Palackého ulici vedle železnice. Založena roku 1869 uherskou rodinou Szalatnayů. Roku 1892 ji koupila židovská rodina Glaserů. Továrna je proslulá první výrobou žvýkaček (nejen) v Rakousko-Uhersku od roku 1902, v meziválečném období dutými celočokoládovými figurkami a malými čokoládami s pohádkou tištěnou na obalu, které pokračovaly také po roce 1945. Žvýkačkami Sevak a především Pedro se výroba proslavila od druhé poloviny 60. let 20. století. V roce 1937 v něm pracovalo 400 až 500 zaměstnanců. Úspěšný podnik, součást českého kulturního a hospodářského dědictví, který přežil dvě světové války i dva totalitní systémy, vydržel v nové éře svobodného podnikání jen pár let. V roce 1992 byl v rámci kupónové privatizace prodán švýcarskému potravinářskému gigantu Nestlé, který zde po dvou letech zrušil výrobu, se zdůvodněním, že neodpovídá portfoliu jejich výrobků. Výroba oblíbených žvýkaček byla přesunuta do závodů LIPO v Liberci a tam později zrušena.[19] Dnes je architektonicky hodnotný areál bývalé čokoládovny sídlem menších firem, díky čemuž je jeho většina alespoň stále v zachovalém stavu. Továrna je dominantou Velimi a skládá se z několikrát přestavovaných utilitárních staveb a dalších přístaveb, přičemž působivá je především hlavní budova s věží a klasicizujícími lizénami, zformovaná do dnešní podoby ve dvacátých letech 20. století. Zajímavý je i 35 metrů vysoký kruhový komín. V prostorech ležících naproti přes Palackého ulici bývaly především sklady, z nichž se zachoval jen jediný, který je dnes v dobrém stavu. Do této části areálu patřil také dům při silnici, postavený ve stylu klasicizujícího rondokubismu.

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/wYRhvY.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Továrna na piána Zdroj C)

v Tylově ulici byla původně firmou na výrobu dřevěných beden a houpaček, založenou Václavem Rubešem v roce 1908. Po první světové válce zde pražská továrna Lada vyráběla marmeládu, sušenou zeleninu a cukrovinky. Od roku 1920 tu začal Josef Brož vyrábět piana, zatímco jeho bratr vedl hlavní podnikový závod v Praze, ve Spálené ulici. Po druhé světové válce byl podnik začleněn do národního podniku Továrna na piana se sídlem v Hradci Králové. Dnes je areál nevyužíván a chátrá. Komín bývalé cihelny v Sokolské ulici jižně od Velimi. Tento 49 metrů vysoký komín je posledním pozůstatkem zbořené továrny Matěje Součka a Jana Strnada, postavené na přelomu 19. a 20. století.

 

 

[Cukrovar] Zdroj C)

na počátku 21. století byla budova velimského cukrovaru s elegantním novogotickým dekorem zbořena

 

 

Hradisko Skalka Zdroj C)

Na severovýchodním okraji vesnice se dochovaly archeologické pozůstatky ze střední doby bronzové

Skalka (Velim) 2.jpg

 

Neolitické sídliště Zdroj C)

na severním okraji Velimi bylo archeologicky prouzkoumáno pravěké sídliště osídlené příslušníky kultury s lineární keramikou

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Velim

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1323. V 1. polovině 14. století se stala součástí poděbradského panství. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 v obci sídlila výrazná evangelická menšina obyvatelstva.

Původně málo významná zemědělská obec nabyla na důležitosti poté, co byla na nedaleko vedoucí olomoucko-pražské železnici (zprovozněné již roku 1845) postavena v roce 1867 zastávka. Velký vliv na tom měl potomek maďarské evangelické šlechty, evangelický farář a superintendent české církve helvetské Justus Emanuel Szalatnay. Jeho jméno je spjato i se začátky velimského Akciového cukrovaru, který vznikl ve stejném roce a místní továrny na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky (1869), na kterých se podílel spolu s bratrancem Janem Pavlem. Ve Velimi postupně vznikla i cementárna (1888), továrna na piana (1920) a navíc dvě cihelny. Roku 1868 zde byl založen Sokol, který se významně podílel na společenském životě v obci. Mezi lety 1850 a 1930 se počet obyvatel Velimi zhruba zdvojnásobil, takže před druhou světovou válkou měla obec přes 2400 usedlých. 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (16.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2020