Kód CZ

Vrbčany

 

Kostel sv.Václava

1126, poč.18.stol.přestavěn

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Vrb%C4%8Dany_-_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_barokn%C3%ADho_kostela_Svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg/800px-Vrb%C4%8Dany_-_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_barokn%C3%ADho_kostela_Svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg

 

Zvonice

Kostel sv.  Václava (Vrbčany), zvonice1.JPG

 

Kamenný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Vrb%C4%8Dany_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_n%C3%A1vsi.jpg/1280px-Vrb%C4%8Dany_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_n%C3%A1vsi.jpg

 

Památník padlým

Vrbčany krucifix.JPG

 

Dům č.p.11

Vrbčany čp.  11.JPG

 

Dům č.p.12

Vrbčany čp.  7.JPG

 

Dům č.p.20

 

Dům č.p.38

 

Dům č.p.39

Vrbčany čp.  39.JPG Vrbčany čp.  39a.JPG

 

Dům č.p.72

Vrbčany čp.  72 a 20.JPG

 

Dům č.p.87

Vrbčany čp.  57. JPG

 

Dům č.p.91

Vrbčany čp. 91.JPG

 

Kamenný most

Přes Výrovku

Vrbčany - most přes Výrovku (6).JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Katastr obce byl osídlen již před 35 000 lety, jak dokládají archeologické nálezy zbytků ohniště a kamenných nástrojů. Po příchodu Slovanů se zde vytvořila hranice mezi Pražany a Zličany a pravděpodobně zde bylo vystavěno zličské pohraniční hradiště. Po dobytí tohoto území Přemyslovci v 10. století zde byl již před rokem 999 postaven románský kamenný kostel sv.Václava, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologichém průzkumu kostela v 30. letech 20. století.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1070 při založení vyšehradské kapituly, kdy český kníže Vratislav II. kapitule daroval i jedno popluží ve Vrbčanech.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 774

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (10.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.5.2020