Kód CZ

Hubenov

Osada:

Velkostatek

1730-4 barokní svad G.Santini, upraven po požáru 1925 a 1932, vstupní budova a budova špýcharu šestiboké

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kralovice, s.o. Manětín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

112

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.7.2013