Kód CZ

Štichovice

Osada:

Socha Piety

Za obcí 1717

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kralovice, s.o. Manětín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

178

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.7.2013