Kód CZ

Nová Ves

(Neudorf)

Kostel Nejsvětější Trojice Zdroj C)

na návsi. Na místě dnešního kostela stála barokní kaple Nejsvětější Trojice, postavená v letech 1700 až 1707. Jako filiální spadala pod kostel svatého Jiří v Bečově nad Teplou. V barokním stylu byla kaple rozšířena na kostel prodloužením původní lodi a přístavbou zvonové věže. Vnitřní vybavení kostela bylo doplněno roku 1733 a následně byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici a Korunování Panny Marie. Roku 1738 byly na stěnu kostela umístěny sluneční hodiny. Nová věž kostela dlouho nevydržela a roku 1760 musela být snesena. Místo ní byla v letech 1764 až 1771 před západním průčelím kostela postavena nová hranolová zvonová věž s typickým barokním cibulovým zakončením. Ve štítovém nástavci portálu je uveden letopočet 1767. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce došlo k začlenění Nové Vsi do vojenského újezdu Prameny. Následně došlo k devastaci nejen kostela, ale i postupnému zániku původních domů a usedlostí v Nové Vsi. Kostel chátral, sloužil k jiným účelům, například jako skladiště, kino či kulturní sál pro vojáky. Devastace pokračovala i po odchodu armády. Na počátku 21. století byl kostel v havarijním stavu. Uvnitř již prázdný kostel byl převeden z majetku církve do vlastnictví obce.

Kostel je jednolodní neorientovaná stavba na obdélném půdorysu s protáhlým trojbokým odsazeným presbytářem. Sedlová střecha byla původně šindelová, nyní eternitová. Připojená čtvercová sakristie má v ose valbovou stříškou. Hranolová věž je ukončena osmibokou věžičkou s cibulovou bání. Čelní stěna a rovněž zaoblená nároží věže jsou z pískovcových kvádrů. Nároží zdobí kamenné pilastry. Na čelní straně věže je kamenný portál. V bočních stěnách věže se nacházejí obdélná, polokruhově ukončená okna. Stěny věže jsou pod střechou ukončeny mohutnou římsou.

Kostel Nejsvětější trojice v Nové Vsi Nová Ves kostel Nejsvětější trojice prosinec 2019 (2).jpg

 

Fara

Nová Ves kostel Nejsvětější trojice fara červenec 2018.jpg

 

Hřbitov

Nová Ves hřbitov (1) .jpg

 

Márnice

Nová Ves hřbitov (5) .jpg

 

Socha Nejsv. Trojice  Zdroj C)

Nová Ves Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.jpg Nová Ves Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

Mezi Novou Vsí a Loukou

Louka křížek.jpg

 

Horní štola  Zdroj C)

Nová Ves horní štola.jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 395 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.4.2015)

 

 

Kód CZ

Louka

(Grün)

Kaple P.Marie  Zdroj C)

Louka kaple Panny Marie (1).jpg

 

Hřbitov  Zdroj C)

Louka opuštěný hřbitov (1).jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

Louka krucifix na návsi (1).jpg

 

 

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1354

10 – 10 – 0

4 – 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  3.1.2020

Předchozí editace: 28.4.2015