Kód CZ

Počátky

(Ursprung)

Kaple 14 sv.Pomocníků  Zdroj D)

nechal ji postavit v roce 1893 rolník Josef Lorenz jako poděkování za zázračné uzdravení své na smrt nemocné čtrnáctileté dcerky. (Hrob a pomník se jménem Josefa Lorenze, který zemřel v roce 1917, se nachází uprostřed hřbitova při kostele v Kostelní). Rod Lorenzů je v osadě Počátky zmiňován již v Berní rule 1654 pod číslem jedna mezi šesti tehdy zde zapsanými poddanskými usedlostmi. Až do roku 1946 sloužila kaple obyvatelům obce a kolemjdoucím jako místo odpočinku, rozjímání a modlení. Potom byla devastovaná a odsouzena k zániku ‚stejně jako mnoho jiných, převážně religiózních památek. O obnovení kapličky se postarali v roce 1997 manželé Franz a Sofie Sandnerovi. Obraz do ní nechal zhotovit kraslický děkan Peter Fořt. 24. května 1998 byla kaple slavnostně vysvěcena.

14 nothelfer kapelle ursprung.jpg

 

Památník pohraniční stráže  Zdroj D)

Betonová pěticípá hvězda se znakem pohraniční stráže, proti bývalé škole

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=237212

 

Památník padlým Zdroj D)

Později s deskou oslavující pohraniční stráž, proti bývalé škole, deska odstraněna a nahrazena památníkem obce

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=237217

 

Památník obce

Pomník v osadě Počátky.jpg

 

Dům

Počátky u Kraslic (2).jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

část Kraslic

 

Historie obce  Zdroj D)

Počátky leží rozptýleně na horském svahu a při silnici vedoucí z Kraslic do Lubů. Jihozápadně od nich sbírá své prameny Valtéřovský potok (Mlýnský a Kamenný potok). Jihovýchodně nad Dlouhou loukou zase pramení potok Libocký a pod Počáteckým vrchem na sever od obce vytéká potok Schwarzenbach, který odtud teče do Saska. Ze severu, západu a východu jsou Počátky obklopeny rozsáhlými lesy (Počátecký vrch, Na pomezí, V medvědím aj.), západní, severovýchodní a zčásti i severní okraj obvod u osady e totožný se statni hranici.

Německý název Ursprung i české pojmenování Počátky souvisí s tím, že tato osada leží při pramen ech několika již zmíněných potoků, majících zde své „počátky“. Počátecký vrch (821 m) byl zmiňován jako severovýchodní bod hranice starého Chebska již v roce 1150 a stejně tak i jako bod oddělující hranici diecézí Řezenské, Pražské a Naumburské. V nejstarších dobách se tu nacházelo Jen několik dvorců a z křestních matrik známe jejich názvy podle jmen majitelů: Kasperhof, Balzerhof, Schmiedbertl, Hoyerbub, Kandlerhäuser, Bartlichufter, později ještě Neubauerhof a Neustadthäuser.

O vsi samé máme první zmínku z roku 1348, kdy klášter Waldsassen prodal statky a osady „lubského újezdu“ v této oblasti Rüdigerovi ze Sparnecku. Ve šlikovském Loketském urbáři se zde k roku 1523 připomínají čtyři poddaní, kteří platili po čtyřech kopách výkupného z roboty, dále Kazdy po jedné slepici, třech sýrech a patnácti vejcích. Dodávkou žita ani ovsa povinni nebyli. V Berní rule (1654) se tu připomíná jen šest domu a čtyřicet sedm obyvatel. Naměřeno tady bylo 42,5 strychu (korců) poli, 53 strychů luk (5 5,5 % panských), 10 koní, 9 tažných volů, 63 kusů skotu, 1 ovce a 14 koz.

V roce 1847 je tu uváděno 27 domů a 286 obyvatel, 1910 již bylo 56 domů a 330 obyvatel. V roce 1921 zde stálo 62 obydlených domů s 390 obyvateli. Většina jich se zaměstnávala zemědělstvím, zbytek obyvatel hledal obživu ve výrobě houslí a jejich částí. 1922 tady bylo napočítáno 46 výrobců součástí houslí, z toho 33 samostatných, k tomu ještě dva výrobci kytar a čtyři mechanici, dva flétnisté a výrobci klarinetů. Zemědělství provozovalo 37 samostatných sedláků, v domácí výrobě bylo zaměstnáno čtyřicet šiček.

Silnice z Kraslic do Počátek a Kostelní byla zbudována okresem v roce 1916, nová budova školy zde byla postavena v roce 1930. V tom roce měly Počátky 396 obyvatel, 66 domů, byla tu dvojtřídní škola s 57 žáky. V létě sem návštěvníky lákaly lesy, v zimě lyžování. Ještě po válce sem příroda lákala hodně turistu, ale po roce 1949 se octla cela oblast v hraničním pásmu, prostor od silnice až k hranici se stal dokonce „zakázaným pásmem“. V budově bývalé školy byla umístěna jednotka vojska Pohraniční stráže. To vše zanechalo pochopitelné stopy na vzhledu a rozvoji obce, která se téměř vylidnila. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 se zde uvádí 21 trvale bydlících obyvatel (13 české národnosti, 7německé, 1 maďarské). Je tu celkem 17 domů, z toho 9 trvale obydlených rodinných domků. Rekreačních chat je jedenáct.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 376 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

1991

21

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (24.4.2015)

D) zanikleobce.cz (24.4.2015)

 

 

5 – 5 – 0

3 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.1.2020

Předchozí editace: 24.4.2015