Kód CZ

Hraničná

(Markhausen)

 

Pamětní kámen

Pomník zaniklé obce

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Kraslic

 

Historie obce Zdroj C)

Osada existovala pravděpodobně již ve 13. století, kdy patřila klášteru ve Waldsassenu. První písemná zmínka pochází z roku 1348.[5] Jiný zdroj uvádí první písemnou zmínku až z roku 1720.[6] Z historických pramenů osada zmizela, pravděpodobně zanikla. Byla však nově založena a je zakreslena v mapě Loketského kraje z roku 1608.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1218 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (3.1.2019)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.1.2020