Kód CZ

[Stará]

(Altengrün)

[Kaplička] Zdroj D)

 

Památník obětem 1914-18, 1938-45 Zdroj D)

28. dubna 2007 byl vysvěcen za účasti posledních tří žijících původních obyvatel Altengrünu a jejich potomků, starostky Jindřichovic, pátera Petra Fořta a dalších.

Pomník obětem první a druhé světové války

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Jindřichovic

 

Historie obce  Zdroj D)

Obec Stará ležela při staré cestě z Dolních Niv do Jindřichovic v nadmořské výšce kolem 670 m. Je zmiňována už v roce 1314, kdy ji její majitelé, páni z Hartenberka, darovali klášteru ve Waldsassenu, později ji měli vlastnit Nothaftové. Ve 14. století přešla obec do majetku Šliků a spadala pod jejich panství Sokolov. V roce 1525 zde žilo 11 rodin rolníků. Při dělení šlikovského majetku, pravděpodobně mezi lety 1529 a 1537 přešla obec pod panství Jindřichovice, pod Jindřichovice spadal Altengrün od r. 1538 i farně. Od r. 1587 měla obec vlastní pozemkovou knihu. Podle berní ruly z r. 1654 bylo v obci 13 osedlých rolníků. Na starých mapách z 18. a 19. století je zřetelně patrné lánové uspořádání obce s lány vybíhajícími od jejího středu. Nejpozději od r. 1876 existovala v obci jednotřídní škola, stávala zde také kaplička.

Po odsunu německých obyvatel po válce se obec nepodařilo dosídlit a všechna stavení byla následně zbořena. V současnosti má někdejší obec opět jednoho obyvatele, který si postavil dům na míst rozvalin bývalého stavení. Zahynul kol.2010 v místním rybníčku.

1948 - Seznam míst v pohraničí, kam ještě možno přesídlit. Stav k 15. květnu 1948 – Altengrün - Má 27 č.p. s 5 obyv. Obydlena 2 čísla, obyvatelných dalších 20 po menších, 5 po větších opravách. Uživilo by se: 7 samostatných zemědělců, 5 zemědělských dělníků, hostinec, smíšený obchod, 1 samosprávný úředník, 3 pensisté. Obecná škola, elektřina. Kraj lesnatý, výška 600 m, zimní sporty. Lékař Jindřichovice 4 km

 

Rok

obyv.

domů

1869

161

27

1880

165

28

1890

147

26

1900

133

27

1910

134

24

1921

146

25

1927

146 N

 

1930

130

26

1950

2

25

1961

0

0

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

D) zanikleobce.cz (28.4.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.4.2015