Kód CZ

Valtéřov

(Waltersgrün)

Památník obce Zdroj D)

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/kraslice/Documents/ValterovPomnik.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

část Kraslic

 

Historie obce Zdroj D)

Osada ve 14. století patřila k lubskému panství, ale již předtím, v roce 1184 je zmiňována jako Ullersgrün, dvůr náležící klášteru Waldsassen. Podle jedné z pověstí zde již waldsaští mniši rýžovali zlato. Pozdější německé jméno Waltersgrün značí Walterovu louku nebo háj. Obec se dělila na Horní a Dolní Ullersgrün a mezi nimi byla hranice mezi Chebskem a Kraslickem, kterou tvořil Zlatý potok. V okolních lesích ještě dnes najdeme stopy po uhlířích, kteří tu pálili milíře a získané dřevěné uhlí vozili do nedalekých hamrů v Liboci a Černé. Z lesů se těžilo stavební i palivové dříví. Ženy se zabývaly šitím a vyšíváním. V době největšího rozmachu, kolem roce 1930, zde bylo 31 domů a 158 obyvatel a v provozu tu byly dva hostince. Po druhé světové válce, kdy většina německých obyvatel byla odsunuta a vzniklo i zde hraniční pásmo, došlo k postupné devastaci obce. Od roku 1976 se obec stala integrální součástí Kraslic. Dnes se zde nachází už jen pomníček připomínající bývalou ves a několik domků. 

Kolem vrchu zvaného Čmelák se rozkládá polesí Tockengrüner Wald, dnes les Stříška. Údajně kdysi v údolíčku Zlatého potoka stávala ves Tockengrün (Paseka mrtvých) což by mohlo mít souvislost z morovou nákazou ve 14. století, která si vyžádala veliké oběti. Pověsti ovšem hovoří o tom, že vesnici pohltilo velké zemětřesení a že lidé, kteří katastrofu přežili, se vystěhovali.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 143 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (24.4.2015)

D) kr-karlovarsky.cz (24.4.2015)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.4.2015