Kód CZ

Dolní Čermná

(Nieder Böhmisch Rothwasser)

Připojené: Jakubovice

Kostel sv. Jiří

barokní, z l. 1687 - 90

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_v_Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A9_02.jpg/1280px-Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_v_Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A9_02.jpg

 

Kaple sv. Barbory

barokní, z l. 1735 - 42 obdélníková na hřbitově

 

Fara

1715, rozšířená 1758-9, přestavěna 1820

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Kaplička

U cesty k Mariánské hoře

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple.jpg

 

Kaplička

Na jižní straně vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_l/vjNIk4.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kaplička Nejsv.Trojice

Jižně od Petrovic, zv.Jansova

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_g/MqUcT9.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kaplička Božského Srdce Páně

Severně od vsi u silnice na Verměřovice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_h/paFWj.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kaplička P.Marie Lurdské

V podobě jeskyňky, u č.p.133

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_q/ALiM5D.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P. Marie Bolestné

na pilíři, z r. 1700, před kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_v_Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A9_03.jpg/1280px-Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_v_Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A9_03.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_q/IhGgiW.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv. Václava

od V. Švece.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_svat%C3%BD_V%C3%A1clav.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_svat%C3%BD_V%C3%A1clav.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_svat%C3%BD_V%C3%A1clav.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_svat%C3%BD_V%C3%A1clav.jpg

 

Socha sv.Barbory

Ve výklenku na štítě kaple sv.Barbory

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

sig 17 AC 71, na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho.JPG  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho.JPG

 

Socha Nejsv.Trojice

Před rodným domem č.p.201 Č.Junka

Socha svaté Trojice Socha svaté Trojice

 

Kamenný kříž

u farního kostela z r.1792

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_n/fBHQnf.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Za farou

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_X/WlquM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Za č.p.58

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_m/4BiQsk.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Pod Mariánskou horou, 1904

 

Kamenný kříž

U č.p.128

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_b/kMOJj8.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U č.p.177

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_l/EP5zPs.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Severovýchodně od kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_W/e99t9.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Železný kříž

Proti č.p.205

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg

 

Železný kříž

V poli na okraji lesa severně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_W/ObYtir.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.113

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_p/O3SBbg.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.139

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_q/GGKBJ1.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.292

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_e/CE2Lpy.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.18

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_m/VCyQvi.mpo?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.265

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_o/UOAzQk.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Boží muka

V poli severně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_e/ttzKBE.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Boží muka

U č.p.349 původně patrně s dřevěnou sochou P. Marie Bolestné z 1. pol. 18. stol

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_j/YNDdZ.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Obrázek P.Marie

U č.p.292

 

Smírčí kříž

Před 1750, jihozápadně od vsi v lese

 

Památník padlým

Na náměstí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.jpg

 

Pamětní deska Jindřicha Štýrského

Na škole, Kolářský 1990, památce významného rodáka / tvůrce českého surrealismu / malíře / JINDŘICHA ŠTYRSKÉHO / * v Dolní Čermné 11.8.1899 + v Praze 21.3.1942

http://www.vanderkrogt.net/statues/Foto/cz/czpa020.jpg

 

Památník Čeňka Junka

Před rodným domem č.p.201, automobilový závodník

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_l/hVyD2C.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Stará škola

Na náměstí

 

Nová škola

Na náměstí

Škola

 

Rychta - Sokolovna

U kostela

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_hostinec_Na_rycht%C4%9B.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_hostinec_Na_rycht%C4%9B.jpg

 

Rodný dům Č.Junka

Automobilový závodník

rodný dům Č. Junka

 

Dům

Historická roubená chalupa

 

Dům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._73.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._73.jpg

 

Dům č.p.133

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1%2C_d%C5%AFm_%C4%8Dp.133.JPG

 

Kamenný most

1308 nebo 1861

http://www.dolni-cermna.cz/wp-content/uploads/2011/05/most-v-Cermne.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1935 Čermná rozdělena na Horní a Dolní

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

image002.jpg

Historie městečka

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1304 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2901 H a D.Č. 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Umělecké památky Čech, E.Poche

 

A) dolnicermna.cz (3.11.2013)

B) lanskrounsko.cz (2007)

C) Lanškroun.eu (3.11.2013)

 

44 – 44 -0

21 – 17 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.2.2023

Předchozí editace: 3.11.2013