Kód CZ

Česká Třebová

Připojené: Parník, Skuhrov, Svinná, Lhotka, Kozlov  

Kostel sv.Jakuba staršího

Empírový, 1794-1801 stavitel Josef Hardthuth, na místě staršího který shořel 1636, upraven po požáru 1888, báň 1913

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=474715

 

Rotunda sv.Kateřiny

Románská, první zmínka 1335, na zrušeném hřbitově, goticky upravená po 1350, opatřena renes.sgrafity

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_X/raHFms.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Hřbitov]

U rotundy sv.Kateřiny. zrušen v roce 1905; dnes zachována kamenná zeď a několik náhrobních kamenů

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_U/hyQJoL.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

1905

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_m/jZWScB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Evangelický kostel

V části Trávník

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/rAzxjs.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Zvonice]

U farního kostela, 1636, vyhořela 1745, neobnovena

 

[Kaple Srdce Ježíšova]

U farního kostela, 1708, vyhořela 1745, neobnovena

 

Zvonice

Vstup na bývalý hřbitov, renesanční přízemní, dřevěné patro na krakorcích

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120354/img/27/640x480_IKNnop.jpg?fl=res,2200,2200,1

 

Kaple P.Marie

Pod náměstím u silnice na Lanškroun, pol.18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_kaple_Panny_Marie_Na_Rybnick%C3%A9.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_kaple_Panny_Marie_Na_Rybnick%C3%A9.jpg

 

Děkanství

Č.p.1, pozdně barokní, 1783-6, patrová budova, původně s mansardovou střechou

děkanství

 

Mariánský sloup

Na náměstí, 1712 (1706 B))

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_J/4Lf3s.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/XrxHL4.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1712, u kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_Q/oayCI8.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_Q/oayCI8.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Kateřiny

1717, u kostela, na trojbokém podstavci s reliéfem ze života světice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_S/mPv76e.jpeg?fl=res,2200,2200,1  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_j/e7shY1.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Barbory

1719, u kostela, na trojbokém podstavci s reliéfem ze života světice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9_Barbory_u_kostela.jpg/800px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9_Barbory_u_kostela.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9_Barbory_u_kostela.jpg/800px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_socha_svat%C3%A9_Barbory_u_kostela.jpg

 

Socha sv.Václava

Vedle kostela, 1908

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_e/Hv8SaJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_e/Hv8SaJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Křtitele

Na předměstí Trávník, Litomyšlská ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_l/XvY5Ck.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_l/XvY5Ck.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Josefa

1899, u kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_l/aVWhOB.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_l/aVWhOB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž - Kalvárie

U kostela 1811 se sochami na bocích

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_k/nDaLe2.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

1782, u kaple sv.Kateřiny

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_n/GrVGAG.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

1765, při silnici do Rybníka, původní plůtek zlikvidován

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_n/FfwBCAd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U silnice na Ústí n.O. u č.p.1188 ul.Dr.Ed.Beneše

 

Železný kříž

U kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_n/H0c71k.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Ul.Dr.Ed.Beneše

 

Znak Bohdaneckých z Hodkova

Nad vstupem radnice 1547

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1_%28B%C3%B6hmisch_Tr%C3%BCbau%29_-_radnice_%28erb%29.jpg/800px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1_%28B%C3%B6hmisch_Tr%C3%BCbau%29_-_radnice_%28erb%29.jpg

 

Socha

Na Novém náměstí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/Cbeoe.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Šárky

Za parkem Javorka u lesa Quido Kocián 1911

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120361/img/27/1488x1116_iVfhiB.jpg?fl=res,2200,2200,1 

 

Busta Fauna

Za parkem u lesa Q:Kocián

 

[Socha Neptuna]

V parku Javorka, zničena 1945

 

Socha vodníka

V parku Javorka v jezírku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/vS3Jz3.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Sousoší

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_n/MkOE5l.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120364/img/75/1600x1200_fbzKT_.jpg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_n/DgoE5b.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_m/SMKnW9.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_o/uORzNT.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_W/ZmZFlv.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha andělíčka

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_X/fZ0FqJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Sbratření

od sochaře Karla Pokorného z roku 1947 připomínající zásluhy vojáků Rudé armády na osvobození Československa; socha byla přemístěna ze Starého náměstí v roce 1996, její kopie stojí dodnes ve Vrchlického sadech u Hlavního nádraží v Praze

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/gjNjTX.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník

V parku Javorka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_o/8eSDhM.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Reliéf M.Jana Husa

Bronzový, v parku Javorka, J.Kvasnička

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_i/lzxGaq.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Památník okrašlovacího spolku

V parku Javorka, 1885-1910, původně v lese nad parkem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_o/qfo3dx.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým 1914-18, 1938-45

Před gymnáziem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_j/SKzT3k.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým 1938-45

Před školou, Habrmanova ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/opWXpt.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým sokolům 1938-45

Ul.Na Skále

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_D/6Jhgh.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní deska

Nad vchodem kostela, 1801, s latinským nápisem: ALOYSIUS DUX PRINCEPS GUBERNATOR A LIECHTENSTEIN TEMPLUM HOC POSUIT DEO, IN QUO VIVIMUS MOVEMUR ET SUMUS. A. 1801.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Domy_v_%C4%8Cesk%C3%A9_T%C5%99ebov%C3%A9_-_18.JPG/1280px-Domy_v_%C4%8Cesk%C3%A9_T%C5%99ebov%C3%A9_-_18.JPG

 

Busta T.G.Masaryka

V parku mezi Masarykovou a Krátkou ulicí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_i/h3SBS3C.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Busta M.Tyrše

Před gymnáziem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_k/TNVTyQ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Busta Zdeňky Baldové

Herečky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_pam%C4%9Btn%C3%AD_deska_Baldov%C3%A1.jpg/800px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_pam%C4%9Btn%C3%AD_deska_Baldov%C3%A1.jpg

 

Socha Jana Pernera

Řed nádražím

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_j/ZXIGD6.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Kašna]

Zrušená, na náměstí

 

Kašna

1996, na náměstí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_f/6QTSc6.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fontána

Před nádražím

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/L6xaJp.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fontána

Před nádražím

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_font%C3%A1na_Koule.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_font%C3%A1na_Koule.jpg

 

Památník

V městském sadu Javorka

 

Pamětní deska Janu Hýblovi

Spisovateli. Na č.p.97

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_H%C3%BDblova_%C4%8Dp._97%2C_pam%C4%9Btn%C3%AD_deska.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_H%C3%BDblova_%C4%8Dp._97%2C_pam%C4%9Btn%C3%AD_deska.jpg

 

Radnice

Pův.renesanční 1547

radnice

 

Škola

Neogotická

 

 

Dům č.p.2

Poč.19.stol.štít s trojúhelníkovým nástavcem, fasáda nevhodně modernizována

 

Dům č.p.11

1804, klasicistní, nárožní  patrový s atikou, po 2012 muzeum

Dům čp. 11 

 

Dům č.p.23

Pol.19.stol., novodobá fasáda

 

Dům č.p.41

Na náměstí, s podloubím. Novostavba po 1960, po požáru původních domů č,p,41 a 42, ve stylu sorely

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_Star%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_41_%2801%29.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_Star%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_41_%2801%29.jpg

 

Dům č.p.63

Poč.19.stol., s podloubím

 

Dům č.p.69

1.pol.19.stol., nově upraven, v kritickém stavu zmodernizován

 

Dům č.p.70

robdokubistickou fasádou

dům

 

Spořitelna č.p.72

Rondokubismus

městský dům

 

Dům č.p.74

1851, patrový se secesní fasádou

 

Dům č.p.75

19.stol., patrový se středním rizalitem

 

Dům č.p.97

Nárožní, rondokubismus 1927

 městský dům

 

Dům č.p.124

Roubený, zbořen (?)

 

 

[Dům č.p.147]

Roubený s mansardovou střechou, zbořen před 1965

 

 

Dům č.p.197

Pův.1.pol.19.stol., klasicistní dveře, zcela zdevastován modernizací

 

Dům č.p.231

Roubený, zbořen (?)

 

 

Dům č.p.270

2.pol.18.stol., s volutovým štítem

 

Dům č.p.310

Roubený, v ulici od náměstí ke sv.Kateřině

Chalupa č.p. 301 v Lidické ulici  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Domy_v_%C4%8Cesk%C3%A9_T%C5%99ebov%C3%A9_-_13.JPG/1280px-Domy_v_%C4%8Cesk%C3%A9_T%C5%99ebov%C3%A9_-_13.JPG

 

Dům č.p.384

Klasicistní dveře, patrový s podloubím

 

Dům č.p.388

Podbranská ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_Podbransk%C3%A1_%C4%8Dp._388_%2801%29.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_Podbransk%C3%A1_%C4%8Dp._388_%2801%29.jpg

 

Dům č.p.431

Pod rotundou

Chaloupka U Kateřiny

 

[Dům č.p.471]

Patrový s dřevěnou pavlačí s vyřezávaným zábradlím, střecha podepřená sloupy, zbořen

 

Dům č.p.472

Patrový s dřevěnou pavlačí s vyřezávaným zábradlím, střecha podepřená sloupy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1_-_Kobyl%C3%AD_d%C5%AFl_472_%282%29.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1_-_Kobyl%C3%AD_d%C5%AFl_472_%282%29.jpg

 

Gymnásium

Moderna, 1907-1909, architekt Alois Dryák

 gymnázium

 

Vila Miroslava Vyskočila č.p.900

1908-10, majitel sousedního mlýna, projekt arch.Alois Dryák, Dům Československé církve husitské na Trávníku

vila

 

[Mlýn Miroslava Vyskočila]

Zbořen po 1960

 

 

Škola

V Nádražní ulici, nevhodně zmodernizovaná, zateplená

 

 

Škola

 

Budova policie

Nárožní, se zapadlým čtvrtkruhovým nárožím

 

Dělnický dům

Později kino Svět, a kulturní centrum

Kulturní centrum v Nádražní ulici

 

Dům

Moderna, Litomyšlská ulice

Rondokubistický dům u gymnázia v Litomyšlské ulici, léto 2002

 

Dům

Moderna, Litomyšlská ulice

Rondokubistický dům v Litomyšlské ulici, léto 2002

 

Vila Brázda

 

Vila

 

[Vila]

Funkcionalistická, u silnice na Třebovice, zbytečně zbořena podnikem Korado 2020

 

Chlapecká škola

1929, architekt Vojtěch Vanický, funkcionalismus

Základní škola Habrmanova, budova od architekta Vojtěcha Vanického, fotografováno na jaře 2000

 

Městský bytový dům

1929, architekt Vojtěch Vanický. Funkcionalistický, upraven na pečovatelský dům.

Červeňák - původní dům s pečovatelskou službou v Masarykově ulici, 27.6.2004

 

Habrmanova škola práce

později SPŠŽ, pak VDA, nyní SOŠ a SOU Gustava Habrmana

VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana

 

Městská elektrárna

 

Městská lednice

1931, později sauna.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_F_B/vaABlf.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Městská vodárna – pavilon Vrbovka

1911 arch.Alois Dryák

 vodárna - dva vodárenské pavilony

 

Drážní vodárna

1911 arch.Alois Dryák

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_vod%C3%A1rensk%C3%BD_objekt.JPG/800px-%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1%2C_vod%C3%A1rensk%C3%BD_objekt.JPG

 

Nádražní vodárna

1910

nádražní vodárna

 

Bosenský pavilon

V městských sadech Javorka, 1904

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/6tOSfd.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

Pavilon

V městských sadech Javorka

 

Pavilon

V městských sadech Javorka s pramenem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_X/oVCFha.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Restaurace

V městských sadech Javorka

 

Koupaliště

Kol.1939, po 2000 v dezolátním stavu

 

Nádraží

Moderna

 

 

Městský park Javorka

1911

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Park_Javorka%2C_nad_pramenem.jpg/1280px-Park_Javorka%2C_nad_pramenem.jpg

 

Alej Maxe Švabinského

4 km dlouhá březová alej s cca 500 stromy podél silnice spojující Českou Třebovou a Kozlov, vysázena v roce 1922 Rudolfem Vejrychem

Alej Maxe Švabinského

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres  Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

MPZ

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292, 1304 již tržní osada, 1365 nehrazené město

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 8380

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) ceska-trebova.cz (19.9.2013)

B) ctrebova.cz (19.9.2013)

C) cs.wikipedia.org  

D) farnostct.cz (2007)

 

 

Kód CZ

Hory

[Kaple]

Na Horách, postavena 1744, shořela 1787

 

 

Kaple P.Marie Pomocné

Na Horách, poutní,nad městem, empírová 1811, dokončena 1838

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_q/Hr6pTn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kaplička

Nad pramenem, před kaplí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_k/wfEJoM.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Sousoší Korunování P.Marie

U cesty ke kapli, obnoveno 2020

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_f/r9GD5L.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_f/r9GD5L.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

Před kaplí, soška novodobá

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_k/uVSFzJ.mpo?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_k/uVSFzJ.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

Mezi zahrádkami

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_l/xKAB9DQ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Křížová cesta

Před kaplí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_n/nFvE6C.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            I.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_j/Pk7GuL.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            II.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_j/6MlGxs.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            III.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_j/DuRGxt.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            IV.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_i/YfpGzt.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            V.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_j/e8AGts.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            VI.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_j/aKQGuu.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            VII.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_j/LUOGxu.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            VIII.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_o/9TvhQZ.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            IX.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_o/WC7eQr.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            X.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_l/5JNg4x.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            XI.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_n/v61hCd.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            XII.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_i/UMWGxl.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            XIII.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_j/V6UGxw.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

            XIV.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_i/frjG0B.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Restaurace

U cesty k městu

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_p/a86Gt3.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kód CZ

[Malín]

 

 

 

Zaniklá ves ve středověku

128 -121 – 0

84 – 72 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.10.2022

Předchozí editace: 19.9.2013