Kód CZ

Dolní Heřmanice

(Unter Hermanitz)

Osada: Chudoba, Záhora

Kamenný kříž

Severně od vsi, zv.Brokešův, 1934

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_t/NADPuU.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

 

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.59. S reliéfem P.Marie na podstavci

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_d/shb7Za.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

 

Památník padlým

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Horn%C3%ADch_He%C5%99manic%C3%ADch_v_%C4%8D%C3%A1sti_Doln%C3%AD_He%C5%99manice_%28Q66105881%29_01.jpg

 

Škola

 

 

Mlýn č.p.10

Roubený s kabřincem ve štítě

 undefined 

 

Mlýn č.p.20

 

 

Chalupa č.p.3

 

 

Chalupa č.p.8

DH č.p. 8 Jiří Urbánek

 

Chalupa č.p.11

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Chalupa_Doln%C3%AD_He%C5%99manice.JPG/1024px-Chalupa_Doln%C3%AD_He%C5%99manice.JPG

 

Chalupa č.p.16

 

Chalupa č.p.18

 

 

Chalupa č.p.30 (č.ev.5)

 

Chalupa č.p.34 (č.ev.1)

 

Chalupa č.p.45

 

Chalupa č.p.54

 

 

Chalupa č.p.59

 

 

Chalupa č.p.64

 

Chalupa č.p.72

 

Chalupa č.p.78

 

Chalupa č.p.80

DH č.p. 80 Cecilie Slacková

 

Chalupa č.p.83

 

Chalupa č.p.131

 

Chalupa č.p.80

 

Chalupa

 

 

Chalupa

 

Chalupa

Nevhodně upravený štít pro logii

 

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

 

Chalupa

 

Chalupa

 

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa č.p.16

 

Chalupa č.p.31

 

 

Chalupa

 

Chalupa č.p.35

 

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa č.p.133

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Roubenka_Doln%C3%AD_He%C5%99manice.JPG/1024px-Roubenka_Doln%C3%AD_He%C5%99manice.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Horní Heřmanice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 586

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 166

96 

 

literatura a prameny

1)Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

B) hornihermanice.cz (6.11.2013)

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

Chudoba

Kaplička P.Marie Růžencové

Socha Nejsv.Trojice  

Se sochami sv.Josefa a P.Marie a podstavci, u č.p.91

  

 

  

 

Železný kříž

U č.p.13

Kód CZ

Záhora

 

Železný kříž

U cesty na Chudobu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/w46FzB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.77

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_K/c3g2hb.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Chalupa č.p.77

Nevhodně upravený štít s velkými trojdílnými okny

 

 

Výměnek č.p.77

(Zahora) vejměna k č.p. 77

 

Dům č.p.85

S roubenou světnicí

 

 

Dům č.p.107

S roubenou světnicí

56 – 56 – 0

51 – 51 - 0

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.3.2023

Předchozí editace: 17.10.2013