Kód CZ

Dolní Libchavy

(Nieder Lichwe)

Kostel sv.Mikuláše

1803, na místě kostela z roku 1585 jenž vyhořel 1799, empírový

Soubor:Mikulas Libchavy.JPG

 

Fara

Současná se stavbou kostela, patrová, nevhodně upravena a zdevastována

 

Kaple

Na hřbitově, s půlkruhovým závěrem

 

Kaple

Na hřbitově u vstupu

 

Hřbitov

Kolem kostela, ve zdi reliéfy křížové cesty z litiny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_h%C5%99bitov.jpg/1280px-Doln%C3%AD_Libchavy%2C_h%C5%99bitov.jpg

 

Márnice

V horní části hřbitova v rohu

 

Sousoší sv.Jana Nepomuckého, sv.Vojtěcha a sv.Mikuláše

Proti čp.176, barokní 1733, zábradlí 1848

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho%2C_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e.JPG

 

            Socha sv.Jana Nepomuckého

                1733

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho%2C_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e.JPG

 

            Socha sv.Vojtěcha

                1733

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho%2C_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e.JPG

 

            Socha sv.Mikuláše

                1733

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_souso%C5%A1%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho%2C_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_a_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e.JPG

 

Socha P.Marie Immaculaty

U silnice před kostelem, 1744 na trojbokém podstavci, otočeném zadní stranou

 

 

Socha sv.Josefs s Ježíškem

Stála u č.p.6, nyní před kostelem, K.F.1757

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_socha_sv._Josefa_s_d%C3%ADt%C4%9Btem.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_socha_sv._Josefa_s_d%C3%ADt%C4%9Btem.jpg

 

Socha sv.Václava

Proti mostu

 

 

Socha sv.Václava

Novodobá, pod kostelem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_N/HmXDLp.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Ecce Homo

 

Socha Krista

V centrální části hřbitova

 

 

Socha P.Marie Lurdské

V umělé jeskyňce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Libchavy%2C_Doln%C3%AD_Libchavy%2C_small_chapel.jpg/800px-Libchavy%2C_Doln%C3%AD_Libchavy%2C_small_chapel.jpg

 

Socha P.Marie

Ve výklenku kaple na hřbitově

 

Reliéfy křížové cesty >>

Ve výklencích hřbitovní zdi, litinové odlitky, některé částečně za náhrobky.

 

Boží muka

 

Kamenný kříž

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/800px-Doln%C3%AD_Libchavy%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Železný kříž

V poli

 

Památník padlým

V současnosti u kostela u zadní stěny kaple při vstupu na hřbitov

http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/lkr/nieder-lichwe/nieder-lichwe.002.g.jpg http://www.schoenhengstgau.eu/archiv/b/lkr/nieder-lichwe/nieder-lichwe.003.g.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_pomn%C3%ADk.jpg/800px-Doln%C3%AD_Libchavy%2C_pomn%C3%ADk.jpg

 

Pomník rudoarmějcům

Vedle márnice

 

Pomník na 50.rovnoběžce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Pomn%C3%ADk_na_50._rovnob%C4%9B%C5%BEce.jpg/1280px-Pomn%C3%ADk_na_50._rovnob%C4%9B%C5%BEce.jpg

 

Škola

1877, postupně upravována do současné děsivé podoby

 Libchavy, Dolní Libchavy, new school.jpg

 

Horní tvrz

 

 

Dolní tvrz

Pozdně gotická č.p.174, 1682.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Doln%C3%AD_Libchavy%2C_tvrz_%C4%8Dp.174.JPG

 

Usedlost

 

Usedlost

 

Dům

 

Dům

Vedle fary, roubený

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres Ústí nad Orlicí

Část obce Libchavy

2003 Pověřený městský úřad

 

image060.jpg

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

911 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) libchavy.cz (4.11.2013)

B) wikipedie.org (4.11.2013)

C) schoenhengstgau.eu (4.11.2013)

 

 

Cakle

 

 

32 – 31 – 1

26 – 25 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.10.20022

Předchozí editace: 4.4.2014

Předchozí editace: 4.11.2013