Kód CZ

Horní Dobrouč

(Dittersbach)

Kostel sv.Jana Křtitele

V obci na návrší, 1770, na místě pův.dřevěného, věž 1799

 

Fara

Konec 18.stol., patrová

 

Hřbitov

Vedle rychty

 

Hřbitovní kaple

Na hřbitově v centru vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_j/pKwDRQ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Terasa se sochami svatých

Při silnici do Dolní Dobrouče nad Rybníkem. Kolem roku 1736, připisováno Severinu Tischlerovi, Donátor: Matouš Josef Heyssig, rentmistr (důchodní) lanškrounského panství. Dlouhou dobu sochy deponovány na obecním úřadě z důvodu častého vandalismu

  

 

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_h/Cd2Dsj.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

            Socha P.Marie s dítětem

                 ve středu na jehlancovém podstavci. Na pilíři votivní nápis a reliéf s výjevem záchrany Matouše Josefa Heyssiga, který jako poděkování za záchranu při pádu do protějšího rybníka nechal zhotovit tento sochařský soubor.

 

 

            Socha sv.Barbory

                na kamenné zídce

 

            Socha sv.Apolónie

                na kamenné zídce

 

            Socha sv.Josefa

                na kamenné zídce

 

            Socha sv.Augustina

                na kamenné zídce

 

            Socha sv.Matouše

                vpředu na balustrádě, s kopím

 

            Socha sv.Judy Tadeáše

                vpředu na balustrádě, s prutem

 

            Busta sv.Jáchyma

                Poprsí u vstupní branky

 

            Busta sv.Anny

                Poprsí u vstupní branky

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U fary, 1800, na ornamentálním podstavci, sochy andílků odcizeny po 2010

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Socha_v_Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8Di.JPG/800px-Socha_v_Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8Di.JPG

 

Sousoší Korunování P.Marie

U fary, se sochami na podstavci, zčásti zničenými

Horní Dobrouč - socha svaté Trojice 

 

Socha sv.Petra

V nice průčelí kostela

 

Socha sv.Pavla

V nice průčelí kostela

 

Kamenný kříž

Před kostelem, 1780, na zdobeném podstavci

 

 

Kamenný kříž

Torzo u č.p.27

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_q/hp3q1K.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Zv.Kreuzingerův, východně od vsi kříž nahrazen železným. 1784

Kreuzingerův kříž.jpg

 

Železný kříž

1861, před č.p.110

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_e/cnXSXw.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U hřbitova

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_h%C5%99bitova.jpg/800px-Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_h%C5%99bitova.jpg

 

Železný kříž

U cesty za č.p.85

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_j/DQneL.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.83, 1889

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_k/rAAKJI.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.73, torzo

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_h/WZaUd4.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.147 v jižní části vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_h/E6Nej.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Boží muka

U cesty jihovýchodně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_S/gM2Oo9.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Smírčí kříž

V severní části vsi, 1716

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_q/hEsSlW.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní kámen

Před farou na císaře Franze Josefa I. 1848-1908

 

Památník padlým

Na hřbitově

 

Památník padlým

Z května 1945, proti č.p.90

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_s/p99nJE.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Rychta

Vedle hřbitova

 

Mlýn č.p.30

S mansardovou střechou

 

Mlýn č.p.116

Pod hrází rybníka

 

Dům

pod kostelem, 1831, přízemní do L

Kostel svatého Jana Křtitele v Horní Dobrouči  

 

Usedlost č.p.110

Uzavřená původně.

Horní Dobrouč - dům č. 110

 

Dům

 

Dům

Se štukovým štítem

 

Dům

Se štukovým štítem

 

Dům

Roubený

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8D.jpg/1280px-Horn%C3%AD_Dobrou%C4%8D.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres  Ústí nad Orlicí

Část obce Dolní Dobrouč

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1292

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 553 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A)

B) npu.cz (8.11.2013)

C) cs.wikipedia.org  

 

41 – 41 – 0

23 – 32 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2023

Předchozí editace: 8.11.2013