Kód CZ

Koburk

(Koburg)

Osada: Pláňavy

Socha P.Marie Bolestné

U č.p.15

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_n/64PgJP.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_p/PPmJsv.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

1797

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Koburk%2C_krucifix.JPG

 

Smírčí kříž

1797, Za třicetileté války zde byl švédským důstojníkem zabit správce panství.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_Koburku_%28Q37423555%29_01.jpg

 

[Velkostatek]

Rozparcelovaný, horní část obce

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Výprachtice

 

Historie obce

 Obec vznikla v rámci raabizace rozparcelováním vrchnostenského dvora ve Výprachticích a později i ovčína na Pláňavech (patřícího pod sousední Dolní Heřmanice) v roce 1789.

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 196

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 100

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A)

C) cs.wikipedia.org 

D) kamennekrize.cz

 

Kód CZ

Pláňavy

 

Kamenný kříž

U č.p. 31

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/PSLF1T.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

5 – 5 – 0

3 – 2 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.2.2023

Předchozí editace: 16.10.2013