Kód CZ

Lanšperk

(Landsberg)

Osady: Budy, Václavov

Kaple Nanebevzetí P.Marie

pseudogotická stavba z r. 1898 od lichtensteinského stavitele Svatopluka Neumanna, na bývalé baště vnějšího hradního opevnění na severovýchodním okraji vsi.

 

Hřbitov

Nad kaplí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Lan%C5%A1perk_-_h%C5%99bitov.jpg/1280px-Lan%C5%A1perk_-_h%C5%99bitov.jpg

 

Márnice

V čele hřbitova

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_F/IJ2Cfy.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Václava

Pod hradem nedaleko mostu, 1749, socha chybí

   

 

Kamenný kříž

U hřbitova

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_h%C5%99bitova.jpg/800px-Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_h%C5%99bitova.jpg

 

Kamenný kříž

 

Kamenný kříž

U č.p.12

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg/800px-Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg

 

Železný kříž

 

Železný kříž

U č.p.67

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/800px-Lan%C5%A1perk_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Hrad Landšperk 2) A) >>

1 postaven v 2. pol. 13. století, patří k typu hradů s plášťovou zdí, které neměly věž. Poškozen za husitských válek, opraven v polovině 15. století. Tehdy vybudováno i vnější opevnění, z něhož se zachovala východně od hradu jedna bašta. V 16. století ztrácení rezidenčních funkcí, v roce 1588 je charakterizován jako "zámek, jest na něm pokojů nemálo, které by se za malý náklad zase spraviti mohly". K tomu již nedošlo a hrad postupně pustl. Dnes zachována jen část plášťové zdi a sklepy paláce, který k této zdi přiléhal. V současné době na hradě pobíhají zabezpečovací práce a oprava hradby.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/d33eDe.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Poplužní dvůr]

u hradu, na jeho místě 1790 založena ves

 

Chalupa č.p.12

Roubená

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Lan%C5%A1perk_-_%C4%8D._12.jpg/800px-Lan%C5%A1perk_-_%C4%8D._12.jpg

 

Chalupa č.p.13

Roubená

 Lanšperk - čp. 13

 

Chalupa č.p.46

Roubená

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Lan%C5%A1perk_-_%C4%8Dp._46.jpg/1280px-Lan%C5%A1perk_-_%C4%8Dp._46.jpg

 

Chalupa č.p.38 (ev.4)

Roubená

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_F/WqQBSXN.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Rozhledna

Vyhlídková plošina na hradě, postavená z lešení, 2008, v.8m

Popis: http://www.rozhlednovymrajem.cz/wp-content/gallery/pardubicky-kraj/lansperk/P1010022.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství Landšperk

Panství Lanškroun

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres Ústí nad Orlicí

Část obce Dolní Dobrouč

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285. Vznikla rozparcelováním poplužního dvora pod hradem.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

270 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) dolnidobrouc.cz (4.11.2013)

C) cs.wikipedia.org 

 

Kód CZ

[Budy]

 

 

Kód CZ

Václavov

Dům č.p.58

Secesní

 

 

 

Část města Ústí nad Orlicí

17 – 16 – 0

11 – 9 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2022

Předchozí editace: 4.11.2013