Kód CZ

Lanškroun

(Landskron)

Předměstí: Ostrovské předměstí, Žichlínské předměstí

Připojen: Dolní Třešňovec

Kostel sv.Václava

Pův.P.Marie, děkanský, od 1377 v držení augustiniánů a tehdy vystavěn do současné podoby, 1768 postavena věž, barokně upravován.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_r/U1qJ7E.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kostel sv.Anny

Hřbitovní, barokní, 1700-5, G.P.Tencalla A Salla.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_n/a18Rr3.mpo?fl=res,2200,2200,1 

 

Kostel sv.Máří Magdaleny

Empírový, 1827, na místě kostela stával klášter augustiniánů, dřevěný kostel zbořen 1825.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_m/JssBumx.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Klášter Augustiniánů]

při kostele sv.Máří Magdaleny, založen litomyšlským biskupem Petrem Jelitem 1371, přesunut k farnímu kostelu 1393

 

 

[Kostel sv.Mikuláše a sv.Kateřiny]

na místě dnešního kostela sv.Máří Magdaleny založen litomyšlským biskupem Petrem Jelitem 1371 jako klášterní, roubený do roku 1825

 

 

[Hřbitov]

kolem starého dřevěného kostela, dnes sv.Máří Magdaleny

 

 

[Hřbitov]

Kolem kostela sv.Anny, zrušený, množství renesančních náhrobků

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/wBJy2M.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

U silnice na Štíty otevřen v roce 1904

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=98071&orig=1 http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110179&orig=1

 

[Konvent Augustiniánů]

Pův.augustiniánský klášter po 1393 zanikl 1425 kdy připadl do světských rukou

http://www.turistika.cz/foto/14738/45008/full_423c8a_Lanskroun-kostel-3.jpg

 

Děkanství

Barokní, postavené augustiniány 1703-5, patrové. budova zdobena trojdílným kamenným portálem s latinským nápisem, jehož český překlad zní: Tato budova byla postavena na počátku panování Josefa I. (datovaným roku 1705).

 

Kaple sv.Františka Xaverského

1807, vyhořela 1811

 

Husův dům

1931 - 1932. R. 1948 se kazatelská stanice mění na farní sbor. 1987 - 1990 proběhla přestavba Husova domu na sborový dům. Původní Husův dům rozšířen o vestavbu bytu pro kazatele do střešního prostoru.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_n/LrrExn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Modlitebna pravoslavné církve

Chrám sv.Cyrila a Metoděje.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_c/2pXuS.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Mariánský sloup

1684 A.Bayernhof a kameník K.Wölfel z Kladska.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_m/2nHEPQ.mpo?fl=res,2200,2200,1https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_m/VjwRqy.mpo?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž -  Kalvárie

Na hřbitovní bráně, barokní s Máří Magdalenou

 

Socha sv. Jana Evangelisty

Na hřbitovní bráně

 

Socha P.Marie

Na hřbitovní bráně

 

[Socha Ecce Homo]

1705, v Panské ulici, před děkanstvím sokl, fragment soch na děkanství

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Pův.na mostě v Nádražní ulici, 1714, dnes u zámku. nápis: "QVI ME CONFIDIT NON / ER VBESCET / 1714 / DEN 11 July".

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_e/hlvOaL.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_r/f2VjC3.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha bl. Jana Sarkandera

1722, pův.na mostě v Lázeňské později Nádražní ul., dnes před zámkem. nápis v rámu: "HONORI PERPETVO / MAGNI IOANNIS SILLENTIARII / VENERABILIS SARCANDRI / POSITA / 1722". Pískovec, 1722.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_n/oxhJgc.mpo?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_o/DXsjFz.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Nejsv.Trojice

Na sloupu na křižovatce Třešňovecké a Dobrovského, 1720. v kartuši nápis: "O HEILIGE / DREYFALTIGKEIT / ERBARME DIECH VN / SER HEYLIGE MARIA / DV TROSTRLICHE / MUTTER BITTE / GOTT VOR VNS / ANN:1720", vpravo nápis: "HEYLIGER / FLORIAN VOR / FEYERS GEFAHR / BEY GOTT ERBITTE / ABWENDE VNDT / BEWAHRE VNS / ALLE", vlevo nápis: "HEYLIGER / JOANES VON / NEPOMVCK VOR / VNS BEY GOTT ER / BIETTE WOMIT ER / VNS VOR SIENDT / VNDT SCHANDT / BEHIETTE", vzadu nápis: "ANNO 1720 DEN 11 MAY / IST DIESE BIELDNVS ZU EHREN / DER H. DREIFALTIGKEIT DURCH DEN WOL / WEISEN HERN MATHIAM KHMEL DER ZEIT / BURGER VND PRIMATOR AUCH KAYSERLICHER / GRANITZ ZOL UNDT VNGELDTEINEHMER / IN LANDTSCRON ALS WOHLTETER / ERHOBEN VNDT AUFGERIECTET WORDEN"; Podstavec s reliéfy: vpředu P. Marie, vlevo sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Florián, vzadu nápis: "GOTT VATTER / SOHN VND / HEILIGER GEIST / VNS ALLEN / DEINE GNADE / LEIST

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_q/RjKjP5.mpo?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_s/rVGjBI.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

Na sloupku před děkanstvím, 1705

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_e/NURJKQ.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_p/YUsjCn.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie Immaculaty

Na sloupu, při silnici k Jablonnému, 1803.

Trojdílný podstavec: 1) hranolový sokl, 2) dřík, vpředu zbytky nápisu: "DEIPARAE SINE / LABE VIRGINI / PIAE SVAE / SERVATRICI / ", dále tři nečitelné, mechanicky poškozené řádky. Podstavec ukončuje 3) římsa. Na římse je jednoduchý hranolový soklík, na němž byl vysoký sloup s mariánským monogramem, ukončen hlavicí. Na něm byla socha Panny Marie. Pískovec, 1. polovina 18. století. Existuje jen podstavec - jeho materiál je korodován a porostlý lišejníkem. Soklík, na němž stál sloup se sochou je rozlomený.

 

 

Socha P.Marie Immaculaty  

Po levé straně silnice z Lanškrouna na Nepomuky. Vpředu na soklu je nápis: "VNSTEREN LIEBEN FPAV / DER SE LIGSTEN / MVTTER VNSERS ERLOESERS / VON / ...". Vzadu na dříku nápis: "AVFGESETZT WORDEN / DVRCH / JOSEPH FRANZ IGNAZ / PHILIP VND WINZENZ / OHNSORG / 14 AVGVSTI / A.1802" "A 189?". Pískovec, 1802. 2020 opraven a doplněny chybějící hlavy figur a obláčky pod nimi. Pilíř byl mechanicky poškozen a nakláněl se dopředu. Zbytky zlacení.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_j/HmqLb0.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_j/HmqLb0.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie Bolestné

U vstupu na hřbitov, 1719, patetická. Mater Dolorosa V předním poli je nápis: "VIRGO MATER / DOLOROSA / CONSOLARE / NOS PAVPERES / IN HORA / OBITVS NOSTRI / MRSE / 1719."

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_s/vNSQVb.mpo?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_s/vNSQVb.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Antonína Paduánského

U vstupu na hřbitov u sv.Anny, 1717. V předním poli je nápis: "SANCTE / ANTONI / DE / PADVA / NOS / PRECANTES / ADIVVA / IOSEPB / 1717.

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_q/zpmjRr.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie Immaculaty

U silnice k Jablonnému, 1731. Kralická ulice, před č.p. 436. na podstavci nápis: "ZU EHREN DER VNBEFLECK / TER EMPFAENGNIS MARIAE AUFGE / RICHTET VON FRIDRICH MARTERS / DORFER EIN BVRGER ALHIER / DEN 30. MAY / 1731". Vlevo na podstavci nápis: "RENOVIERT MDCCCLXVIII / KAROLVS / PFARRER". Vpravo na podstavci nápis: "Renoviert / durch / Anna Beran 1888 / Renoviert / von / Anna Romer, geb. Beran / 1929". Vzadu na podstavci nápis: "RENOVIERT WORDEN / VON FRANTZ PERNIKARZ / IN LANDSKRON DEN 15. SEPT. / 1722". Na dříku sloupu vpředu nápis v rámci z ratolestí a koruny: "IHS". 1730 - 1731

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_g/ZkLBjA.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/zFSj8M.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Piety

Na bývalém hřbitově, u kostela sv.Anny, pův.na Malém náměstí před Krčmou, pol.18.stol.  Vzadu na text: "Renovatum 1799

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_s/4FhkMs.mpo?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_q/uD2FUS.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Ecce Homo

Při silnici do Lukové, 1749. nápis: "ECCE HOMO / DEVS / TOMAS PAVL / MILLER HAT LA / SEN DIESE STA / TVR AVFSETZE / N LASEN 1749", vzadu: "E.L. / 1810". Na sloupu stojí socha Ecce homo. Pískovec, 1749. Socha má ulomené ruce a hlavu.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_k/JeQF5h.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_k/JeQF5h.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Při silnici k Jablonnému, 1772

 

 

Socha P.Marie

Lidická ul, u silnice na Žichlínek, 1768

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_e/zzkGZM.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_e/zzkGZM.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha sv.Donáta

1733, v nice na pivovarské zdi

 

 

Reliéf P.Marie

Oboustranný na pilíři, při silnici k Albrechticím, 1811, H.Hahn. Vpředu v kartuši relief sv. Lukáše, malujícího P. Marii a holubice, vzadu mariánský monogram a mušle. Na vrcholu oboustranný reliéf –P. Marie Čenstochovská a P. Marie Pomocná) - vpředu tři andělé v mracích nesou rám zdobený festony, s rosetami v rozích, v něm reliéfní obraz P.Marie s loktuší a korunou, nesoucí oděné dítě. Vzadu relief české Madony s rouškou, s dítětem, hladícím ji tvář. Orámování podobné. Na podstavci vpředu nápis: "Hey Mutter der Barmherzigkeit / Hey Königin gegrüßet! / Des Lebens Heim und Sießigkeit / durch die uns Trost zufließet / O! wend mildes Angesicht / Auf uns vom Himmels Throne / Vrsag uns deine Fürbitt nicht / Bei Jesu deinem Sohne. " "MDCCCXI". Na podstavci vzadu nápis: "Diese Statua ist von den marianischen / Verehrern 1811 errichtet, und den 3. Juny von / Herrn Bernard Arzt Dechant mit / Begleitung seiner H: Kapläne Maxmilian / Finger und Winzenz Bibus, wie auch eines / löbl. Magistrats H: Joseph Ohnsorg / Bürgermeister H: Franz Schwab geprüf = / ten Rath H: Franz Werner und / H: Karl Wernhart Räthe / und / der sämmtlichen Bürgerschaft der Stadt Landskron / (nečitelná slova) werden, und ...". Vlevo zcela dole nápis: Von H: (nečitelné jméno) .. und / (nečitelná slova) renowirt".

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_T/bOjiy.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_j/E4zF2e.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_T/bOjiy.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_j/E4zF2e.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Michaela

Na průčelí č.p.46

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110270&orig=1

 

Socha sv. Jáchyma

V nice průčelí kostela sv.Anny

 

Socha sv.Anny Samotřetí

V nice průčelí kostela sv.Anny

 

Socha sv.Josefa

V nice průčelí kostela sv.Anny

 

Socha sv.Václava

S pozadím v přistavěné kapli u kostela sv.Václava

 

Kamenný kříž

Před hřbitovním kostelem sv.Anny, 1714. Vzadu na podstavci nápis: "YV EINER GROSSERER EHRE / GOTTES HAT DISES CREVTY / DER HER IOSEPH GROSPETER / IN LANDSCRON / GESETZET (1714)".

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_n/RbGRu3.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U kostela sv.Václava. Na dvoustupňové základně stojí třídílný podstavec: 1) jednoduchý sokl, 2) hranolový dřík, který má vpředu po stranách pilastry s korintizujícími hlavicemi, mezi pilastry je ikona s reliéfem Bolestné Panny Marie. 3) římsa je lomená profilovaná. Na ní je soklík, v jehož přední straně je zbytek uchycení železné konzolky. Na soklíku je kamenný kříž s tělem Krista a nápisovou deskou INRI. 1880, pískovec.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/oOLDIB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Před kostelem sv.Máří Magd., 1.pol.19.stol..

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_k/TVsBel.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U silnice na Rudoltice 1762.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_p/mXWgSb.mpo?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Po pravé straně silnice do Ústí nad Orlicí. vpředu je reliéf na obláčku sedící P. Marie s dítětem a knihou. Vzadu na dříku nápis: "Erichtet zum Ehre / Gotte / Durch Die Ehle... / Franz a Apollene / Brusenbauchim / 1850". značně korodován, tělo ukřižovaného je ulámané, chybí horní břevno kříže.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/3KJKaO.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Po pravé straně silnice do Nepomuku mezi dvěma lipami. 1848

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_U/GIyB9OE.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Ulice Komenského, před č.p. 324. Na nízkém soklu, který má v předu vpadlé pole s datací 1864, je hranolový dřík. Přední stranu lemují pilastry s korintskými hlavicemi, mezi nimiž je v mělké nice reliéf Bolestné Panny Marie. Pískovec, 1864.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_h/zCYBm4.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Na hřbitově, na vysoké čtyřstupňové základně je třídílný podstavec

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1249482684.jpg

 

Železný kříž

Torzo, na roku ulic Na Výsluní a Husovy

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_s/rncgjf.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

Při silnici k Ostrovu, kamenná, 1804

 

 

Boží muka

Na Kypuši. Na jednostupňové základně je třídílný podstavec: 1) jednoduchý sokl na jehož přední straně je nápis: "Errichtet / Franz Schmeiser / A 255 ..."; 2) hranolový kónický dřík na jehož přední straně je reliéf srdce v kruhovém stylizovaném rostlinném orámování; 3) drobná zvlněná římska. Na tom stojí drobná kaplička, která má v přední stěně reliéfním rostlinným motivem orámovaný zasklený čtvercový výklenek. Nedatováno, pískovec.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1249482275.jpg

 

Boží muka

Na popravišti, u silnice k Ústí nad Orlicí.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/sochy-sloupy-kasny/bozi-muka-i-02.jpg

 

Kašna

S litými delfíny, na náměstí, pol.19.stol. Zřízena v první polovině 19.století. Pískovcová nádrž čtvercového půdorysu, lemovaná římsou. Uprostřed hranolové těleso přepásané a ukončené dvěma římsami, v rozích litinové postavy delfínů s dvěma těly, chrlící vodu. Nahoře váza s rýhovaným spodkem a antemionem na plášti. 1. polovina 19. století, pískovec, litina.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110290&orig=1 

 

Pítko

Na zužující se čtyřboké patce zdobené rostlinnými reliéfy je třídílný sloupek čtvercového průřezu, též zdobený rostlinnými reliéfy, v jehož spodní třetině jsou po stranách dvě miskovité konzoly na sběr vytékající vody, střední třetina sloupku je zakončena náznakem iónské hlavice. Horní třetina sloupku je na všech čtyřech stranách zdobena maskarony, sloupek je ukončen drobnou vázou. Nedatováno, litina. Po 1995.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1251725393.jpg

 

Fontánka

Před děkanstvím. Kolem původní sochy P.Marie. fontánka spolu s přilehlým prstencem zeleně představuje korunu čím je naznačen historický městský znak a název města Lanškrouna - Landeskrone - Zemská koruna. Korunu tvoří prstenec zeleně, vody a ostrůvku jako vyjádření landes - země a voda. Koruna je dána půdorysným tvarem a po obvodě do kruhu vysázenými stromy, jejich kmeny tvoří vertikální část koruny.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26515&orig=1

 

Kašna

Novodobá, v zámecké dolní zahradě

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_o/3UPJyk.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kartuše

Nad vstupem do kostela sv.Anny s nápisem Heilige Anna bitte für uns

 

Znak Lichtenšteinů

Na zdi pův.pivovaru

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_l/renJy5.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Znaky

Nad vstupem radnice

 

Pamětní deska

Nad vstupem kostela sv.Máří Magdaleny 1827

 

Pamětní deska

V Lorencově aleji. deska s nápisem: "LORENCOVA ALEJ / VYSAZENA K 65. VÝROČÍ / ZALOŽENÍ ČESKÉ ŠKOLY / NA DOBROVSKÉHO ULICI / 30.9.1994".

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1251725055.jpg

 

Památník J.M.Marci

Na náměstí. s textem po obvodu: "JAN MAREK MARCI Z KRONLANDU". Pod tím na obloukových linkách text: "VÝZNAMNÝ ČESKÝ FYZIK / MATEMATIK ASTRONOM LÉKAŘ A FILOZOF / REKTOR KALOVY UNIVERZITY V PRAZE / * 13 6 1595 V LANŠKROUNĚ / 16 4 1667 V PRAZE".

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1246972199.jpg

 

Pamětní deska J.M.Marků

Na nároží č.p.4. text: "V DOMĚ, / KTERÝ STÁVAL V TĚCHTO MÍSTECH / SE 13.6.1595 NARODIL / JAN MAREK MARKŮ / LÉKAŘ - PŘÍRODOVĚDEC - FYZIK / ZAKLADATEL SPEKTROSKOPIE / REKTOR KARLOVY UNIVERZITY / V PRAZE". V horní polovině je reliéf odkazující na činnost Jana Marka Marků.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1251725225.jpg

 

Pamětní deska F.H.Kreuzingera

Boční průčelí kostela sv.Máří Magdaleny. Mosazná obdélná deska s německým špatně čitelným textem: "Franz H. Kreuziger / bischöft" Datováno 31. října 1837.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=313291&orig=1

 

Pamětní deska F.G.Piffla

Na č.p.4. Rudolf Franz Piffl byl významným městským knihtiskařem a knihkupcem, jeho syn Friedrich Gustav, významný evropský církevní hodnostář (vídeňský arcibiskup), přijal r. 1914 hodnost kardinála, deska mu byla odhalena v 90. letech 20. st.

text: "V TOMTO DOMĚ SE NARODIL / TH. DR. FRIEDRICH GUSTAV / KARDINÁL PIFFL / 38. ARCIBISKUP VÍDNĚ / 5.10.1864 24.2.1952".

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/Yw6yyJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní deska Christiana Polykarpa Erxlebena

Odhalena byla 22. září 2006 společně s otevřením nového Pivovarského náměstí. Autorem této pamětní desky je akademický sochař Zdeněk Kolářský

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=47008&orig=1

 

Pamětní deska ing. Bohuslavovi Modrému

Ing. Bohuslav Modrý (1916 - 1963) byl legendární hokejový brankář československé reprezentace.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26056&orig=1

 

Pamětní deska Romana Šebrleho

Pamětní deska českému a světovému rekordmanovi, olympijskému vítězi v desetiboji, rodákovi. Vytvořil ji akademický sochař Zdeněk Kolářský. Deska byla odlita do zabarvené pryskyřice (starobronz). Je opatřena konzolí s městským znakem a rokem osazení. Vlastní deska je umístěna na pískovcové obdélníkové desce.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=311400&orig=1

 

Památník padlým

V parku u kostela sv. Máří Magdaleny. Na přední stěně je nápis: "BEM / ANDENKEN DER IM JAHRE 1866 / FÜR EHRE UND VATERLAND / GEFALLEN UND HIER / BESATTETEN KRIEGER." Podtím další nápis: "VON DEN BURGERN LANDSKRONS 19-94". Na bočních stranách jsou další nápisy.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=313302&orig=1

 

Památník padlým

Na rohu ulic Dobrovského a Kralické. 1925-1997, nad tím jsou data: "1914-1918" / "1939-1945", pod reliéfem je text: "MĚSTO / LANŠKROUN". Po stranách ústředního pilíře jsou pole s nápisy: vlevo "VÁM, OBĚTEM VÁLEK A HOLOCAUSTU", vpravo "BOJOVNÍKŮM PADLÝM ZA SVOBODU". Nápisy a reliéfy jsou z bronzu. 1925, E. Kups. 2014 doplněn o sochu od Martina Žáka.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_p/Pm8f78.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Pomník obětem května 1945

V roce 2001 byl odhalen na lanškrounském hřbitově malý pomník víc než padesáti obětem z května 1945. Na pomníku je uveden text: "Naše srdce byla raněna, náš rozum touží po smíru."

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=27033&orig=1

 

Pomník Friedricha Ludwiga Jahna

U fotbalového hřiště. Kol.1890 . Hrubě opracovaný žulový blok, který má v přední straně vpadlé pole s nečitelným textem, nad ním je kruhové pole bez textu. Nedatováno, žula.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_k/dubDRZ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní kámen

1898, u rybníka, Nápis: Princ Joan / Quercetum / ad 40. ann. Regim. / Jubil. / 12. Nov. 1898. Připomínka výročí 40-letého panování knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vybudoval je někdejší lesní personál v lesních revírech na všech lichtenštejnských panstvích.

http://jubilejnikameny.euweb.cz/lanskroun/lanskroun1.jpg http://jubilejnikameny.euweb.cz/lanskroun/lanskroun5.jpg

 

Sousoší chlapce a dívky s rybou

U školy. Na cihlovém soklu je sousoší: dívka vlevo v podřepu, chlapec vedle ní vpravo ve stoje, v rukou drží rybu.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_q/W9GgM9.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Sousoší

U domu č.p.567, ul.Na Výsluní

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_q/uXPgkp.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Památník Rudé armádě

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110174&orig=1 

 

Sousoší vojáka s holčičkou

Vedle památníku Rudé armádě

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110171&orig=1

 

Socha Kajícníka

Před křížem u kostela sv.Václava, soch. Matouš Háša

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/waoQDA.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Osud Sudet

Soch. Tomáš Otoupa

 

Socha Dívka s městským znakem

Soch. Martin Žák

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_m/VErUa4.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Procitání

Pivovarské nám.Soch. Matouš Háša

 

Sousoší

U stadionu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_p/aPIgjq.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Zámek >>

Pův.augustiniánský konvent po 1425 změněn na byty panských úředníků, 1507 uváděn jako zámek.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120334/img/74/640x480_cjdjBQ.jpg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_q/Fu3Rtn.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Hradby]

Zbořeny 1791

 

 

Radnice

Renesanční uprostřed plochy náměstí, 1581-2, věž opravena 1792, přestavěna 1830, na místo trojúhelných empírových štítů obnoveny  1995 renesanční dvojice štítů.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/lanskroun/nam-jmmarku03.jpg http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/lanskroun/namesti-jmmarku01.jpg http://www.khkpce.cz/Files/KHKPK/prezentaceclenu/MULanskroun/4_Radnice-Lanskroun.jpg

 

[Strážnice ostrostřelců]

empírová, přízemní, 1801 přiléhala k severní straně radnice, zbořena kol.1980

 

 

Hostinec Krčma

Č.p.77 na malém náměstí, 2.pol.18.stol.částečně roubený s vysazenou částí na trámech a sloupech.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/QDyJYT.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Gymnasium

1874.

Lanškroun - Gymnázium

 

Škola tkalcovská

V letech 1908 - 1910 postavil lanškrounský stavitel Rudolf Ilgner

http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/268671/zs-lanskroun_max14348.jpg

 

Škola

Novorenesanční stavba z doby po roce 1858 vznikla snad s použitím částí zdiva západního křídla středověkého augustiniánského kláštera, pojatého později do zástavby prvního nádvoří zámku

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/adresar-skol/images/1249308415.jpg http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/adresar-skol/images/1249308195.jpg

Škola

12.9.1927 byla zahájena firmou Kratochvíl a Veselý z Pardubic stavba první české školy v Lanškrouně. Projekt vytvořil Dr. M. Babuška z Prahy.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=342597&orig=1

 

Panský pivovar

1700-1711. V 19..stol. přistavěna nová sladovna, v roce 1999 pivovar likvidován

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/pamatky/pivovar/pivovar1-m.jpg

 

Měšťanský dům č.p.4

širší kamenný portál vjezdu, datovaný v kartuši ryté do klenáku r. 1852. Prostory v přízemí jsou vesměs zaklenuty valenými klenbami s výsečemi, patro je plochostropé.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=320740&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.6

Do ulice dochován klasicistní, bohatě zdobený portál, datovaný r. 1844. Ve vrcholu má propracovaný dekorativní medailon s postavou lva držícího štít s iniciálami, pozadí je dotvořeno obrysem stromu.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326147&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.8 Stará pošta A)

1900 - 1901 podle projektu pražského architekta Karla Müchla lanškrounským stavitelem Andreasem Seifertem na místě po zbořeném hostinci U Medvěda.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26098&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.9 E)

výrazněji přestavěn kolem roku 1883. Stávající podoba jeho fasády je provedena podle návrhu projektanta R. Ilgnera z Lanškrouna z roku 1928

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326138&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.10

má klenutou podsíň a vysoký atikový nástavec. V prostorách přízemí jsou dochovány klenby, vesměs valené, některé s výsečemi.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326136&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.11

. V přízemí dochovány klenby plackové a valené s výsečemi. V domě se nacházelo od konce 19. st. knihkupectví lanškrounského vydavatele pohlednic Moritze Mikesche.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326141&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.12 Okresní úřad

Budovu projektoval a postavil v letech 1906 - 1907 lanškrounský stavitel Richard Kreisl pro potřeby tehdejšího okresního zastupitelstva. Budova má pěkně zdobený arkýř, výrazné ostění oken a dveří, na fasádě drobné kamenosochařské motivy. Dvě velké výkladní skříně a tři vchody svědčí o tom, že přízemí budovy sloužilo k obchodním účelům. Také vnitřní zařízení budovy jako je zábradlí, kování dveří i dřevěné obložení stěn, bylo provedeno se stylovou čistotou.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/pamatky/cp12/cp12-1-m.jpg

 

Měšťanský dům č.p.14

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339686&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.15

Stávající členění fasády pochází z druhé čtvrtiny dvacátého století.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339688&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.16

Se zdobeným portálem. Dům se starším jádrem, přestavěný klasicistně, v přízemí se dochovalo, vedle jednoho pole hřebínkové klenby, převážně plackové zaklenutí do pasů, obdržel nynější secesní, dekorativně pojednané fasády při adaptaci v r. 1903.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=27956&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.17

přežil požár v roce 1828.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339655&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.19

Se zdobeným portálem, 1815

 

Měšťanský dům č.p.21

Se zdobeným portálem, 1828

 

Měšťanský dům č.p.22

Se zdobeným portálem, 1828, 1814

 

Měšťanský dům č.p.23

Původně se zdobeným portálem, klasicistní štít

 

Měšťanský dům č.p.26

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339678&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.27

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339679&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.30

přestavován kolem poloviny 19. století. Stávající výrazná fasáda, navracející se k secesnímu tvarosloví, byla navržena roku 1936 (projekt zpracoval H. Kreissl z Lanškrouna). V zadní části přízemí jsou zčásti zachovány klenby, vesměs valené.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=320758&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.36

vystavěn na konci šedesátých let 19. století na místě dřevěného domu s podsíní. V roce 1876 byl zastavěn navazující dvůr

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339680&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.41

Se zdobeným portálem, 1795

 

 

Měšťanský dům č.p.43

architekt Richard Kreissl, 1906

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=62343&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.44

Se zdobeným portálem, 1813 s původní mansardovou střechou

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=342592&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.45

1830 přestavěl Ignác B. Benoni. Po jeho smrti roku 1831 dokončil stavbu Jan Nágl . V prvním patře byl taneční sál i první divadelní jeviště v Lanškrouně. Ve výklenku atikového štítu socha sv. Michaela, nad ní domovní znamení - modrá hvězda.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=98048&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.55

Adaptace na počátku 20. stol. Z tohoto období také dochovány v interiéru některé hodnotné prvky (schodišťové zábradlí, prosklení dveří). V závěru 20. st. byl upraven vzhled parteru.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326145&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.59

z první třetiny 20. století, dochovány původní otvorové prvky.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339682&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.77  

Pozdně secesní stavba z r. 1911 (R. Ilgner) se zajímavým, zčásti i keramickým dekorem a starším jádrem.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=337650&orig=1 http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=337649&orig=1 

 

Měšťanský dům č.p.78

Pův.č.p.44, Se zdobeným portálem v býv.mashausu 1522 a jiném 1551 stejně tak do dvora. V přízemí objevena velice hodnotná renesanční fresková výmalba (ornamentální i figurální).

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=313402&orig=1

 

Měšťanský pivovar č.p.80

Zmodernizovaný, upadal, 1891 zanikl úplné. Budovy a zařízení byly prodány knížecímu pivovaru.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1246011324.jpg http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/268645/zs-lanskroun_max50737.jpg

 

Měšťanský dům č.p.87

vystavěna ve 20. letech 20. st. projekt L. Meissner

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=320774&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.91

přežil požár v roce 1828. V přízemí dochovaná vnitřní dispozice a klenby.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339674&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.92

Arch.MgA.Přemysl Kokeš

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26569&orig=1 http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26536&orig=1

 

Dům č.p.100 - Tiskárna

kolem r. 1900.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=336554&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.112

V přední části přízemí jsou dochovány křížové klenby, v zadní části klenby valené a valené s výsečemi. Patro je plochostropé.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339685&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.118

Pův. barokní asi z 18. st. (se dvěma osami podloubí, v přízemí dochov. křížové klenby) na místě roubeného domu, upravená pozdně klasicistně v r. 1873

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=326142&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.119

Stavba v jádře nejspíše klasicistní z doby kolem r. 1800, upravená pozdně secesně údajně až v r. 1929 (R. Ilgner)

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=320775&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.127

Se zdobeným portálem, 1795 na pilíři podloubí.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=27951&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.130

V přízemí dochovány klenby. Fasáda domu byla v minulosti po 1950 nevhodně upravena. Dům měl klasicistní zdobnou fasádou.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339676&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.134

Kol.1920

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339653&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.142

Nyní Městská knihovna. Byl postaven v 70. letech 19.stol. 1986 dokončena adaptace pův. obytného domu na městskou knihovnu.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/Q0Pj8c.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_N/gP6KI1.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Měšťanský dům č.p.203

Se zdobeným portálem, kol. 1800. Uvnitř se dochovaly fabionové stropy. Dům byl upraven ve stylu pozdní secese. V roce 1912, podle návrhu R. Kreissla.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=339677&orig=1

 

Měšťanský dům č.p.220 Piano

2.pol.18.stol, na nepravidelném půdorysu s patrem vysazeným na kamenných krakorcích s trámovými stropy v patře.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_m/gNYRq7.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Měšťanský dům č.p.227

Dům s dochovanými historickými štuky na fasádě. Konec 19. století.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26914&orig=1 http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=36204&orig=1

 

Společenský dům

1885 jako rodinná vila lanškrounského podnikatele R. E. Langera. Po r. 1950 byl objekt přeměněn na kulturní dům, výrobní hala na velký sál.

http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/Image/historie/pamatky/kulturni-dum/spolecensky-dum1-m.jpg

 

Tabáková továrna

U silnice na Svitavy. Tovární budovy byly původně stavěny od roku 1874 jako tabáková fabrika.

Lanškroun -
historie http://www.lanskroun.eu/customers/lanskroun/storage/seznam-pamatek/images/1249309431.jpg

 

Budova lesní správy

u kostela sv.Anny

 http://www.lesycr.cz/_layouts/contacts/extra/WebUnitDetailImage.ashx?UnitId=37

 

Eduardův pramen

u hráze Slunečního rybníka, 1861 jej přestavěli lanškrounští ostrostřelci a nazvali po svém hejtmanovi Eduardu Erxlebenovi - Eduardovým pramenem.

 http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=99080&orig=1

 

Pramen za oborou

 

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=319172&orig=1

 

[Kamenný most]

V nádražní ulici, původně se sochami sv.Jana Sarkandera a sv.Jana Nepomuckého

 

 

Vila Otto Pifla (Mackova) č.p.377

projekt pražský německý architekt Friedrich Kick (1867-1945). 1913

http://www.slavnevily.cz/data/28/1147/pohlednice-03.jpg Vila Otto Piffla

 

Vila Jiřího Vávry

http://www.slavnevily.cz/data/28/1181/Lanskroun_vavra_04.jpg

 

Bytový dům

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=26633&orig=1

 

Mlýn

krátce po založení rybníku r. 1464. Od r. 1858 mlýn s rybníkem koupil Eduard Schwab. Gustav Müller mlýn koupil na počátku 20. st. Po druhé sv. válce , v r. 1946, získala mlýn do vlastnictví rodina Janíkova, ale doba už tomuto typu mlýnů nepřála. R. 1953 byl mlýn zastaven a sloužil jiným účelům. Po r 1990 byl Starý mlýn změněn na hotel s ubytováním a restaurací.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=293105&orig=1

 

Mlýn Na valše

Roku 1826 tento mlýn koupil lanškrounský lékárník a průmyslník Christian Polykarp Erxleben a přestavěl ho na velkou lnářskou valchu, továrnu na plátna. R. 1858 valchu koupilo město Lanškroun. Mlýnskou budovu prodalo město Lanškroun Karlu Langerovi, který obnovil znovu mlýn (a pilu) "na valše" a vybavil jej novým strojním zařízením. Další tovární budovy chátraly a byly pak prodány podnikatelům Halpertovi a Hynkovi k zřízení továrny na nábytek. Koncem války byl mlýny zastaven.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=313753&orig=1

 

Parní mlýn

Parní mlýn pracoval zhruba v letech 1933 - 1953. Byl v areálu nákupního a výkupního zemědělského podniku, s německým názvem Lagerhaus a českým Hospodářské družstvo.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=313043&orig=1

 

Skerlův mlýn

původně lanškrounské vrchnosti. R. 1617 byl darován Šimonu Skerlovi. R. 1867 ho od rodiny Skerlů koupil Josef Wernhart, který používal k převozu obilí a mouky drobný vozík tažený osly. Proto se místu začalo říkat Oslí mlýn. Kolem r. 1900 mlýn vyhořel a nebyl již obnoven. Budova od té doby slouží komerčním účelům.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=293525&orig=1

 

Památný tis

roste údajně již od založení města na lanškrounském náměstí, obklopen dlažbou a zástavbou. V celostátní anketě Strom roku 2008 pořádané programem Strom života Nadace Partnerství udělila porota tomuto tisu titul Strom hrdina.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=27070&orig=1

 

Památná borovice

Jehličnatý strom s mohutným hluboko jdoucím hlavním kořenem a široce rozestřenou až plochou korunou.

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=314178&orig=1

 

Zámecký park

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=293612&orig=1

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Lanškroun

Historie města

Město doloženo 1241, 1356 hrazené.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 6518 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice ČSL, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) Lanškroun.eu (22.10.2013)

B) turistika.cz (22.10.2013)

C) cs.wikipedia.org 

D) slavnevily.cz (22.10.2013)

E) mojeorlickehory.cz (22.10.2013)

F) jubilejnikameny.euweb.cz (22.10.2013 Petr Vomáčka)

 

 

148 – 136 – 1

146 – 119 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.12.2022

Předchozí editace: 23.10.2013