Kód CZ

Oldřichovice

(Dreihöf)

Socha Bičovaného Krista

1737 s plnou balustrádou s reliéfními kuželkami

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Socha_Bi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_Krista_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD.jpg/1280px-Socha_Bi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_Krista_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Socha_Bi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_Krista_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD.jpg/1280px-Socha_Bi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_Krista_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD.jpg

 

Socha sv.Václava

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Star%C3%A9_Old%C5%99ichovice_-_socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg/800px-Star%C3%A9_Old%C5%99ichovice_-_socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Star%C3%A9_Old%C5%99ichovice_-_socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg/800px-Star%C3%A9_Old%C5%99ichovice_-_socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg

 

Usedlost č.p.4

Klasicistní

Staré Oldřichovice - čp. 4

 

Zpět na okres

Panství Lanšperk

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres Ústí nad Orlicí

Část města Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 179

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech (Ústí nad Orlicí)

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

3 – 3 – 0

1 – 1 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.9.2022

Předchozí editace: 7.11.2013