Kód CZ

Orličky

(Worlicka, Adlerdorfel)

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1775-8

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/OnSGMJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

Roubená

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1785, u č.p.97

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_B/B6GUv.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

Socha Nejsv.Trojice

Pol.19.stol., u č.p.2

 

 

Socha sv.Floriána

U č.p.171

 

 

Kamenný kříž -  Kalvárie

1775, na dolním okraji obce před č.p.122

 

Socha Kalvárie

1834, při cestě do Jablonného

 

 

Železný kříž

Před vchodem na hřbitov, 1812

 

Kamenný kříž

Nad obcí pod Suchým vrchem u č.p.50

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_Orli%C4%8Dky.JPG/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_Orli%C4%8Dky.JPG

 

Kamenný kříž

V horní části vsi u č.p.28

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_Orli%C4%8Dky_.JPG/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_obci_Orli%C4%8Dky_.JPG

 

Kamenný kříž

V severozápadní části vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/zUUjNA.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

U č.p.20

 

Památník padlým

V posledních dnech války 5.5.1945

 

Jubilejní kámen

Jubilejní pamětní kámen ke 40. a 50. výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejnu  1898

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C3%A1men_na_%C4%8Cernovodsk%C3%A9m_sedle_%28Q66105969%29_01.jpg/1024px-Pam%C4%9Btn%C3%AD_k%C3%A1men_na_%C4%8Cernovodsk%C3%A9m_sedle_%28Q66105969%29_01.jpg

 

Hraniční kámen

Hraniční kámen - troják - z pomezí Lichtenštejnského a Althanského panství z roku 1723 Na jeho místě kopie

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_L/V2CYG.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hraniční kámen

Na Červenovodském sedle na českomoravské hranici, obnoven 2015

 

Pošta

1899

 

Škola

otevřena dne 3. listopadu 1903

 

Chalupa č.p.171

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Dům

S pavlačí, pod kostelem

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Rozhledna Suchý vrch

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_U/HqCDt.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120356/img/39/4000x2672_rCAV0U.jpg?fl=res,2200,2200,1

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1588

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 762 59% N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

 239

 

 

www.obecorlicky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) obecorlicky.cz (6.11.2013)

B) fotomapy.cz (6.11.2013)

 

 

29 – 27 – 0

21 – 18 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2023

Předchozí editace: 6.11.2013