Kód CZ

Rybník

(Ribnik)

Kostel Rozeslání sv.Apoštolů

1877-82, neorománská, arch.Andres Seifert

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_G/WxsWd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

Západně od kostela

 

Sousoší Nejsv.Trojice, [Václava] a Jana Nepomuckého

1875 na reliéfně zdobeném pilíři a volutovém podstavci, s drobnými soškami sv. Václava (zcizena) a sv. Jana Nepomuckého.

  

 

Socha P.Marie s Ježíškem

Nad vstupem kostela, 1877

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V dolní části obce s postavami světců na bocích (s uraženými hlavami.

 

 

Sousoší Nejsv.Trojice

1901, před kostelem na rozměrném sloupovém podstavci se sochami P. Marie, sv. Anny a (snad sv.Josefa, zcizena)

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_S/3YFlVB.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1  

 

Kamenný kříž – Kalvárie

Před kostelem, 1800 na zdobeném volutovém soklu s dekorativní kartuší a reliéfem planoucího srdce.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_T/kAJHze.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 

 

Kamenný kříž

U č.p.144, 1766 s reliéfem P. Marie na soklu.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_X/QjhF00.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U č.p.50, 1829, zv.Stanglerův či Patzelův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/Xy324W.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Horní část obce u č.p. 55 zv.Habigerův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_j/3r2EdG.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dřevěný kříž

U silnice na Třebovice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_m/yNuP55.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník Jana II.z Lichtenšteina

V lese severně od vsi, 1898

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_T/Q1mUSy.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Rychta]

Proti kapli, zbořena 2012, na jejím místě podřadná sestava buněk pro prodejnu smíšeného zboží

 

 

Škola

Vedle kaple

 

 

Družstevní opatrovna

Č.p.185, dnes MŠ

 

Chalupa č.p.42

Roubená, na začátku obce

 

Chalupa č.p.57

Roubená, v centru

 

Usedlost č.p.67

Čtyřstranná polouzavřená

 

Dům č.p.129

 

Mlýn č.p.28

S valbovou střechou a hřebenovým vikýřem

https://www.vodnimlyny.cz/upload/media/1699/33489.JPG?v=2015-07-05-15-09

 

Mlýn č.p.87

https://www.vodnimlyny.cz/upload/media/10842/145911.jpg?v=2021-11-21-21-55

 

Lípa

památný strom, na severním okraji obce u č. p. 11

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_Q/v0hBRK.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Rybník

Historie obce

První dochovaná zmínka o vsi s názvem Ribna se objevuje roku 1292 v listině, kterou král Václav II. zakládá zbraslavský klášter.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 991 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.rybnik.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) rybnik.cz (22.10.2013)

B) mistopisy.cz (22.10.2013)

C) wikipedie.org (22.10.2013)

D) turistika.cz (22.10.2013)

 

22 – 22 – 0

16 – 13 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2023

Předchozí editace: 22.10.2013

Předchozí editace: 4.8.2004