Kód CZ

Sázava

(Zohsee)

Kaple sv. Prokopa

z r. 1858. Hlavní oltář z 19. stol., obraz sv. Terezie z 2. pol. 18. stol., lavice z 1. pol. 19. stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/jhterf.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

Hřbitov

U silnice na Lanškroun

 

Socha Piety

Před kaplí, 1681.

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/015/00001555b_e3e7dd  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Zohsee_01.jpg/800px-Zohsee_01.jpg

 

Sousoší Nejsv. Trojice

U č.p.64,  z r. 1811.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_b/Q4tLN.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_b/Q4tLN.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Na hřbitově, centrální

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/S%C3%A1zava%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_h%C5%99bitov%C4%9B_III.jpg/800px-S%C3%A1zava%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_h%C5%99bitov%C4%9B_III.jpg

 

Železný kříž

Za kaplí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/S%C3%A1zava%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_cesty.jpg/800px-S%C3%A1zava%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_cesty.jpg

 

Železný kříž

U silnice na Lanškroun, 2016 obnoven a osazen znovu křížem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_L/KQKCGX.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

U hřbitova při silnici na Lanškroun

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_na_okraji_S%C3%A1zavy_u_silnice_%28Q66107167%29_02.jpg/1024px-Bo%C5%BE%C3%AD_muka_na_okraji_S%C3%A1zavy_u_silnice_%28Q66107167%29_02.jpg

 

Boží muka

Zděná, novodobá v lese severovýchodně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_a/wHib2A.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

Zděná, novodobá v lese severovýchodně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_M/LBTBQj.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Mlýn

V horní části obce

 

Mlýn

Ve středu obce

 

Škola

Dnes OÚ

 

Chalupa

 

Usedlost č.p.4

Roubená s představěným křídlem z 19.stol.

 

Vila č.p.10

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Sazava02.jpg/1280px-Sazava02.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Sázava

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1304

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obec-sazava.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) obec-sazava.cz (3.11.2013)

C) cs.wikipedia.org  

 

16 – 16 – 0

7 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.2.2023

Předchozí editace: 3.11.2013